Itaalia keel veebis A2.1 Uus! Veebis

ENG Italian A2 (based on English). In this course, significant emphasis will be placed on enhancing listening comprehension skills and oral expression abilities in Italian.

Toimub
26.01 - 03.05.2024
R 15.00-16.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
294 €
Koolitaja
Ezio Maria Romeo

Kasulik teave

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Oled oodatud,

kui veidi juba oskad ja soovid edasi õppida või oma itaalia keele oskust värskendada. Õpetaja kasutab vahenduskeelena inglise keelt, seega mõningane inglise keele oskus on eelduseks.

Eesmärgid

This A2.1 Italian language course will follow the CEFR A2 level profile. The sessions will be highly interactive, providing authentic Italian listening materials and numerous opportunities for students to converse, both with each other and with the tutor. During the lessons, we will focus particularly on improving listening, speaking, and overall communication skills in Italian through diverse activities, without neglecting writing and reading.

Kuidas veebikursusel õpitakse?

Veebikursus on mugav võimalus õppida keelt endale sobivas keskkonnas kogenud keeleõpetaja juhendamisel, kes loob sõbraliku ja keele omandamist toetava keskkonna. Kursust kohandatakse õppijate vajadustest lähtuvalt. Nagu päris klassiruumis, saab ka Zoomis teha kuulamis- ja lugemisharjutusi, rääkida ja saada tagasisidet, praktiseerida õpitut erinevate mänguliste meetodite ja tegevuste kaudu. Kogu A2 taseme läbimiseks kulub ca 100 tundi auditoorset tööd ja 50 tundi iseseisvat tööd. Antud kursus on A2 taseme esimene osa.

Õppematerjal

„Nuovo Espresso 2: corso di italiano A2 (ALMA Edizioni)"

Õppe sisu

Units 1-4

  • Unit 1: Describing and buying clothes; Expressing doubts; Asking to exchange a product; Expressing tastes and opinions; Giving advice.
  • Unit 2: Telling one’s childhood memories; Describing past habits; Describing a situation; Arguing in favor of or against something.
  • Unit 3: Describing a person's physical appearance; Talking about a person’s character; Politely asking for something; Making a hypothesis; Giving advice; Expressing a desire.
  • Unit 4: Making a proposal; Accepting or rejecting a proposal; Providing a reason for refusal; Arranging an appointment.

GRAMMAR:

  • Unit 1: the verb piacere; indirect pronouns (atoni and tonici); questo / quello; second person singular imperative (tu); comparatives.
  • Unit 2: the use of imperfetto tense; difference between passato prossimo and imperfetto; the particle ci; the verb fare; altered nouns.
  • Unit 3: the comparative with quanto / come; passato prossimo with verbs such as cominciare and finire; use of the condizionale presente; qualcuno / nessuno.
  • Unit 4: stare + gerundio; direct object pronouns with the verb avere; adverbs già, non … ancora; relative pronouns che and cui.

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital