Prantsuse keel A2.2

Madalama kesktaseme (A2) teine osa. Räägime ametitest, õppimisest ja kirjeldame tööpäeva. Saame selgeks maja sisustuse ja selle kirjelduseks vajaliku sõnavara. Siis oleme valmis oma kodu kirjeldama, orienteerume kinnisvarakuulutustes ning eluaset valima.

Toimub
17.01 - 24.04.2024
K 19.00-20.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
294 €
Koolitaja
Evelin Rand

Kasulik teave

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Oled oodatud,

kui oled saavutanud A1 taseme ja Sa ei ole enam päris algaja. Tunnid on jaotatud kolme ossa. Iga osa sisaldab 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd. Antud kursus on A2 taseme teine osa.

Eesmärgid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust. Põhirõhk on suulise eneseväljendamise ja suhtlusoskuse arendamisel. Kursusel kasutatakse eelkõige aktiivõppemeetodeid, mille puhul õppijad osalevad aktiivselt õppeprotsessis ja on sunnitud rääkima, kuulama ja kaasa mõtlema. Kasutatakse paaristööd ja rühmatööd, esitatakse erinevaid dialooge ja mängitakse rollimänge. Kuulamis- ja mõistmisoskust aitavad arendada kuulamisülesanded ja videote vaatamine. Ülesanded on võimalikult lähedased loomulikele suhtlussituatsioonidele ja annavad võimaluse kasutada õpitud väljendeid ja struktuure.

Kuidas õpitakse?

Õpime väikeses rühmas, kus kogenud keeleõpetaja juhendamisel luuakse sõbralik ja keele omandamist toetav keskkond. Kursust kohandatakse õppijate vajadustest lähtuvalt. Kursusel kasutatakse kaasaegseid materjale ja autentseid tekste. Keeleõppe rikastamiseks kasutatakse õppija isiklikke kogemusi.

Õppematerjal

Õpik ja töövihik „Entre nous 2“Lisaks teemakohased veebimängud ja lühivideod.

Kursuse teemad

Units 1-2
Vocabulaire des professions. Descriptions des tâches, des outils et des lieux de travail. Les meubles. Décorer la maison. Parler des faits passés.

Grammatika: Pronoms COD. Le passé composé. Comaraison.

Kursuse kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd). Iseseisev töö A2 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital