Prantsuse keel B1+/B2: õpime ja räägime

Edasijõudnute jätkukursus, aga ka uued huvilised on oodatud. Kuidas tervislikult toituda? Mida tulevikus sööme? Milliseid köögi- ja tervisenippe kasutasid meie vanaemad? Millised on meie lemmiktoiduained- ja toidud? Kuidas elavad meie lapsed tulevikus?

Toimub
17.01 - 24.04.2024
K 17.00-18.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
294 €
Õpiku hind
30 €
Koolitaja
Evelin Rand

Kasulik teave

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Oled oodatud,

kui oled iseseisev keelekasutaja, aga soovid oma keeleoskust edasi arendada. Tunnid on jaotatud kolme ossa. Iga osa sisaldab 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd. Antud kursus on B1+/B2 taseme teine osa.

Eesmärgid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust. Põhirõhk on suulise eneseväljendamise ja suhtlusoskuse arendamisel. Kursusel kasutatakse eelkõige aktiivõppemeetodeid, mille puhul õppijad osalevad aktiivselt õppeprotsessis ja on sunnitud rääkima, kuulama ja kaasa mõtlema. Kasutatakse paaristööd ja rühmatööd, esitatakse erinevaid dialooge ja mängitakse rollimänge. Kuulamis- ja mõistmisoskust aitavad arendada kuulamisülesanded ja videote vaatamine. Ülesanded on võimalikult lähedased loomulikele suhtlussituatsioonidele ja annavad võimaluse kasutada õpitud väljendeid ja struktuure.

Kuidas õpitakse?

Õpime väikeses rühmas, kus kogenud keeleõpetaja juhendamisel luuakse sõbralik ja keele omandamist toetav keskkond. Kursust kohandatakse õppijate vajadustest lähtuvalt. Kursusel kasutatakse kaasaegseid materjale ja autentseid tekste. Keeleõppe rikastamiseks kasutatakse õppija isiklikke kogemusi. Õpiku hind lisandub kursuse hinnale. Õpikut kasutatakse mitme semestri vältel.

Õppematerjal

"Entre nous 4" on prantsuse keele õpik edasijõudnutele (B2 tase). Lisaks teemakohased veebimängud ja lühivideod.

Kursuse teemad

Units 1-3: La santé et l’alimentation. Donner des conseils sur l’alimentation. La discrimination et les préjugés. Faire un exposé. Relations intergénérationnelles.

GRAMMATIKA: Nominalisation. Futur antérieur. Pronoms relatifs composés. Passif.

Kursuse kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd). Iseseisev töö B1+/B2 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital