Saksa keel algusest 0-A1.1 Uus!

Saksa keele algkursus neile, kes pole saksa keelt varem õppinud. Korraga toimub kolm 45-minutilist tundi, mis lisab õppimisele intensiivsust.

Toimub
15.01 - 18.03.2024
E 9.15-11.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
294 €
Õpiku hind
25 €
Koolitaja
Tiina Libek

Kasulik teave

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Oled oodatud,

kui soovid alustada saksa keele õppimist. Tegemist on algtaseme esimese osaga.

Eesmärgid

  • Arendada kuulamise, lugemise, rääkimise ja kirjutamise oskust keeletasemel A1.
  • Mõista ja kasutada saksa keelele omaseid väljendeid.
  • Teha tutvust saksa kultuuri mõningate valdkondadega.

Kuidas õpitakse?

Õpime väikeses rühmas, kus kogenud keeleõpetaja juhendamisel luuakse sõbralik ja keele omandamist toetav keskkond. Kursust kohandatakse õppijate vajadustest lähtuvalt. Kasutatakse palju aktiivõpet koos mänguliste elementidega, kus õppijal on võimalus õpitut kohe praktiseerida. Tundidesse toovad vaheldust erinevad rollimängud, paaristöö, videoklipid ja interaktiivsed veebimaterjalid. Kursusel kasutatakse õpikut ja töövihikut "Menschen A1.1", õpiku juures on CD-plaat ja lisaks saab alla laadida keeleõppe rakenduse. Õppematerjali hind lisandub kursuse hinnale. Õpikut ja töövihikut kasutatakse mitme semestri vältel. Kogu A1 taseme läbimiseks kulub ca 100 tundi auditoorset tööd ja 50 tundi iseseisvat tööd.

Õppematerjal

Õpik ja töövihik „Menschen A1.1. Deutch als Fremdsprache.“ (S Evans, A. Pude, F Specht, F. Specht). Lisamaterjalid õpetaja valikul.

Kursuse teemad

LEKTION 1- 6

  • Hallo! Ich bin Nicole… Enesetutvustamine, tervitamine ja hüvastijätt.
  • Ich bin Journalistin. Ametid.
  • Das ist meine Mutter. Perekond.
  • Der Tisch ist schön! Mööbel.
  • Was ist das? Mis see on?
  • Ich brauche kein Büro. Igapäevased asjad kontoris.

Grammatika toetab eelkõige tunnis õpitut ja on õppetüki lõpus esitatud tabelina: Verbkonjugation. Tegusõna pööramine Ja/Nein-Fragen. Kas-küsimuse moodustamine Artikel der/ die/das, ein/eine. Määrav ja umbmäärane artikkel. Negation. Eitus.

Kursuse kogumaht** on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd). Iseseisev töö A1 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital