Virve käsitöökool

Suurte kogemustega tikkimis- ja käsitöömeister Virve Valtmann-Valdson õpetab kudumist, heegeldamist ja klassikalisi tikkimistehnikaid. Algajatega õpitakse tuntumaid kudumise ja heegeldamise töövõtteid ning tehakse vastavad tööproovid. Veidi oskajad saavad proovida endale meeldivaid mustreid ning alustada uue projekti kavandamist. Tikkimishuvilised saavad edasi arendada kooliajal omandatud oskusi, mitmekesistada oma tööoskusi või õppida hoopis midagi uut.

Toimub
10.04 - 15.05.2024
K kell 17.30 - 20.45
Vaksali 7
Maht
20 akad t
Hind
140 €
Koolitaja
Virve Valtmann-Valdson

Teemad:

  • tuntumad kudumise ja heegeldamise töövõtted
  • kudumi või heegeldustöö kavandamine
  • sobivate materjalide ja töövahendite valimine
  • valmis eseme viimistlemine - kokku õmblemine, aurutamine jt
  • tikkimiseks sobivad materjalid ja töövahendid
  • värvide sobitamine tikandisse
  • mustrite valik
  • tikkimisvõtted ja töö praktiline teostamine ning viimistlemine

Koolitusel osalejal on enda töövahendid ja materjalid. Esimesel korral tööproovideks vajaminevad vahendid on kooli poolt.

Õppe kogumaht on 27 akadeemilist tundi (sh 20 tundi auditoorset ja praktilist tööd, 7 tundi iseseisvat tööd).

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital