Norra keel veidi oskajale A1.2 II osa (Zoom) Veebis

Kursus on mõeldud neile, kel on norra keelest juba mõningased baasteadmised. Saavutatav tase on A1. Antud kursus on A1 taseme viimne ehk kolmas kursus.

Toimub
19.03 - 07.05.2024
TN 19.00-20.30
Veebikeskkkond Zoom
Maht
30 akad t
Hind
294 €
Koolitaja
Nele Hendrikson

Jätkub norra keele struktuuri ja põhisõnavara omandamine, et igapäevaelulistes suhtlus-situatsioonides hakkama saada. Kombineerides eri tüüpi harjutusi, lugemis- ning kirjutamisoskuse arendamist ning ise tekste koostades, antakse õppijatele kõik vajalik, et hakata oma keeleoskust üles ehitama.

Kursuse eesmärgiks on omandada praktiline keeleoskus igapäevastel teemadel.

Kasulik teave

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 50 tundi (sh 30 zoomitundi ja 20 tundi iseseisvat tööd, mis sisaldab ettevalmistust kohtumiskorraks ning õpitu kinnistamist). Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada veebitunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda lihtsaid tekste ja teha grammatikaharjutusi.

A1 keeletase koosneb kolmest kursusest:

0>A1.1 30 akad tundi;

A1.2 I osa 30 akad tundi;

A1.2 II osa 30 akad tundi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital