Norra keel veidi oskajale A1.2 I osa (Zoom) Veebis

Oodatud on õppijad, kes on eelnevalt läbinud kursuse Norra keelel algajatele 0>A1.1, aga ka kõik teised, kellel on juba mõningased algteadmised norra keelest. Sellel kursusel jätkub norra keele struktuuri ja põhisõnavara omandamine, et igapäevaelulistes suhtlus-situatsioonides hakkama saada. Kombineerides eri tüüpi harjutusi, lugemis- ning kirjutamisoskuse arendamist ning ise tekste koostades, antakse õppijatele kõik vajalik, et hakata oma keeleoskust üles ehitama.

Toimub
11.01 - 29.02.2024
TN 19.00-20.30
Veebikeskkkond Zoom
Maht
30 akad t
Hind
294 €
Koolitaja
Nele Hendrikson

Kursuse eesmärgiks on omandada praktiline keeleoskus igapäevastel teemadel: kaubanduskeskuses erinevate sisseostude tegemine, ilm ja kliima, tähtpäevade tähendus ja tähistamine, vaba aja veetmine ning tervis.

Saavutatav tase on A1. Antud kursus on A1 taseme teine kursus, kokku on A1 tasemel kolm kursust.

Teemad

  • Kaupluses – riiete, jalanüde ja toiduainete ostmine / I butikken – vi kjøper klær, sko og mat
  • Ilm ja aastaajad / Vær og årstider
  • Numbrid – järgarvud, aastaarvud / Tall – ordenstall, årstall
  • Argipäev – veel vaba aja veetmise viisidest ning hobidest / Hverdag – mer om fritid og hobbyer
  • Tähtpäevad – mida ja kuidas norrakad tähistavad / Høytider – seremonier, hva og hvordan feirer man i Norge
  • Tervis – oma enesetunde kirjeldamine, arsti juurde aja broneerimine / Helse – å fortelle hvordan man føler seg, å bestille en time hos legen

Lisaks räägime jooksvalt Norra kommetest, keelest ja kultuurist.

Õppematerjalid

Õpik "På vei" ja õpetaja koostatud materjalid.

Õppe maht

Õppe kogumaht on 50 tundi (sh 30 zoomitundi ja 20 tundi iseseisvat tööd, mis sisaldab ettevalmistust kohtumiskorraks ning õpitu kinnistamist). Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada veebitunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda lihtsaid tekste ja teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital