English B2.3

B2 kõrgema kesktaseme kursuse kolmas osa. Jätkukursus, kuid ka kõik uued huvilised on oodatud. Tunde ei toimu vahemikus 22.02-29.02 ning 19.04-22.04, õpetaja on Eestist ära.

Toimub
25.01 - 23.05.2024
N 19.00-20.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
255 €
Koolitaja
Krista Pisuke

Kasulik teave

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Oled oodatud,

kui oled jõudnud keeletasemele B2 (kõrgem kesktase) ja soovid antud tasemel oma teadmisi veel süvendada enne keeletasemele C1 (kõrgtase) liikumist. Tegemist on jätkukursusega, kuid ka kõik uued huvilised on oodatud.

Eesmärgid

  • Arendada kuulamise, lugemise, rääkimise ja kirjutamise oskust keeletasemel B2.
  • Mõista ja kasutada inglise keelele omaseid väljendeid.
  • Tutvuda inglise keelt kõnelevate maade mõningate kultuuriaspektidega.

Kuidas õpitakse?

Õpime väikeses rühmas, kus kogenud keeleõpetaja juhendamisel luuakse sõbralik ja keele omandamist toetav keskkond. Kursust kohandatakse õppijate vajadustest lähtuvalt. Kasutatakse palju aktiivõpet koos mänguliste elementidega, kus õppijal on võimalus õpitut kohe praktiseerida. Vastavalt tasemele alustame üldise vestlusega. Igaüks saab omal valikul rääkida just sellest, mida soovib (vaadatud film, loetud raamat, huvitav sündmus, maailmas toimuv), et harjutada spontaanset vestlust ja arutelu erinevatel teemdel, täiendada selliselt sõnavara. Põhiliseks töökeeleks on inglise keel.

Õppematerjal

"New Headway Upper-Intermediate
Units 10-12. Lisamaterjalid õpetaja valikul.

Kursuse teemad

  • Unit 10. Over my dead body. An Insight into the Vikings world. Cautionary tales for children. People of influence. Metaphors and idioms- the body, Modal auxiliary verbs in the past and expressions with modals.

  • Unit 11. It`s all hypothetical - Have you ever wondered? The answers to some important questions of life. Life issues, dreams, wishes. Moans and groans. Narrative writing. Hypothesizing.

  • Unit 12. Time flies. Important moments in our lives, different pages of life, time management. Where time stands still. Hot words with life and time. Articles and determiners.

Kursuse kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd). Iseseisev töö B2 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital