English, B1.3, Group 1

Jätkukursus, kuid ka kõik uued huvilised on oodatud. Tunde ei toimu vahemikus 22.02-29.02 ning 19.04-22.04, õpetaja on Eestist ära.

Toimub
16.01 - 30.04.2024
T 17.15-18.45
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
225 €
Koolitaja
Krista Pisuke

Kasulik teave

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Oled oodatud,

kui soovid jätkata või ühineda grupiga, et õppida inglise keelt iseseisva keelekasutajana (B1) kesktasemel. Jätkukursus, kuid ka kõik uued huvilised on oodatud. Kursusel kasutatakse õpikut "New Headway Pre-Intermediate" 4th Edition. B1 keeletaseme tunnid on jaotatud kolme ossa: B 1.1, B 1.2 ja B 1.3. Antud kursus on B1 taseme kolmas osa. Kogu B1 taseme läbimiseks kulub ca 100 tundi auditoorset tööd ja 50 tundi iseseisvat tööd.

Eesmärgid

  • Arendada kuulamise, lugemise, rääkimise ja kirjutamise oskust keeletasemel B1.
  • Mõista ja kasutada inglise keelele omaseid väljendeid.
  • Tutvuda inglise keelt kõnelevate maade mõningate kultuuriaspektidega.

Kuidas õpitakse?

Õpime väikeses rühmas, kus kogenud keeleõpetaja juhendamisel luuakse sõbralik ja keele omandamist toetav keskkond. Kursust kohandatakse õppijate vajadustest lähtuvalt. Kasutatakse palju aktiivõpet koos mänguliste elementidega, kus õppijal on võimalus õpitut kohe praktiseerida. Tundidesse toovad vaheldust erinevad rollimängud, paaristöö, videoklipid ja interaktiivsed veebimaterjalid. Vastavalt tasemele alustame üldise vestlusega. Igaüks saab omal valikul rääkida just sellest, mida soovib (vaadatud film, loetud raamat, huvitav sündmus, maailmas toimuv), et harjutada spontaanset vestlust ja arutelu erinevatel teemadel, täiendada selliselt sõnavara.

Õppematerjal

"New Headway Pre-Intermediate" 4th Edition
Units 9 -12. Lisamaterjalid õpetaja valikul.

Kursuse teemad

  • Unit 9 Time for a story.Tunded. Minu lemmikkirjanik. Viimane raamat, mida lugesin. Loo jutustamine. Lood lapsepõlvest. Enneminevik; minevikusündmustest rääkimine. Sidesõna. Filmiarvustus.

  • Unit 10 Our interactive world.Telefonivestlus. Internet. Kaasaegne maailm. Facebook – poolt ja vastu. Leiutised. Passiiv. Sõnad, mis kuuluvad kokku: nimisõna + nimisõna, verb + nimisõna, määrsõna + omadussõna.

  • Unit 11 Life`s what you make it!Sünd. Abielu. Surm. Head ja halvad uudised. Vanad sõbrad ja taaskohtumine. Kuulsad pered. Kestev täisminevik. Ajavormide kordamine. Ankeedi täitmine.

  • Unit 12 Just wondering ….Maailmaimed. Meie tulevik. Elu ristteel. Tänan! Ma nüüd lähen! Tingimuslause I ja II tüüp. Might. Eessõna koos nimisõnaga, omadussõnaga ja verbiga.

Kursuse kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd). Iseseisev töö B1 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital