Inglise keel A2.3

Jätkukursus, kuid ka kõik uued huvilised on oodatud. Tunde ei toimu vahemikus 22.02-29.02 ja 19.04-22.04, õpetaja on Eestist ära.

Toimub
31.01 - 15.05.2024
K 19.00-20.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
34 akad t
Hind
255 €
Koolitaja
Krista Pisuke

Kasulik teave

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Oled oodatud,

kui soovid jätkata või ühineda grupiga, et õppida inglise keelt veidi oskajana A2 tasemel (ELEMENTARY). Vastavalt tasemele alustame üldise vestlusega. Igaüks saab omal valikul rääkida just sellest, mida soovib (vaadatud film, loetud raamat, huvitav sündmus, maailmas toimuv), et harjutada spontaanset vestlust ja arutelu erinevatel teemdel, täiendada selliselt sõnavara.

Eesmärgid

  • Arendada kuulamise, lugemise, rääkimise ja kirjutamise oskust keeletasemel A2.
  • Mõista ja kasutada inglise keelele omaseid väljendeid.
  • Tutvuda inglise keelt kõnelevate maade mõningate kultuuriaspektidega.

Kuidas õpitakse?

Õpime väikeses rühmas, kus kogenud keeleõpetaja juhendamisel luuakse sõbralik ja keele omandamist toetav keskkond. Kursust kohandatakse õppijate vajadustest lähtuvalt. Kasutatakse palju aktiivõpet koos mänguliste elementidega, kus õppijal on võimalus õpitut kohe praktiseerida. Tundidesse toovad vaheldust erinevad rollimängud, paaristöö, videoklipid ja interaktiivsed veebimaterjalid. A2 keeletaseme tunnid on jaotatud kolme ossa: A2.1, A2.2 ja A2.3. Kogu A2 taseme läbimiseks kulub ca 100 tundi auditoorset tööd ja 50 tundi iseseisvat tööd.

Õppematerjal

"New Headway Elementary" 4th Edition
Units 8 -12. Lisamaterjalid õpetaja valikul.

Kursuse teemad

  • Unit 8 Eat in or out? Söök ja jook. Vajalikud asjad. Sisseostude tegemine. Viisakusväljendid ostlemisel. Lemmikretsept. Lemmikvõileib. Loendatavad ja loendamatud nimisõnad; I like/I`d like; some/any; How much…?/How many ….? Ametlik ja mitteametlik e-kiri.

  • Unit 9 City living. Linnas ja maal. Suurlinnad. Tee juhatamine. Minu elukoht. Omadussõnade võrdlusastmed; have got.

  • Unit 10 Where on earth are you? Inimese välimus. Rõivad. Inimese kirjeldamine.
    In/at/on kohamäärustes; kestev olevik ja lihtolevik; something/nothing, sidesõnad

  • Unit 11 Going far. Reisimine, erinevad eluviisid, ilm, postkaardi kirjutamine puhkuselt. Going to future (kavatsuslik tulevik), infinitive purpose, making suggestions.

  • Unit 12 Never ever. Täisminevik, väljendid sõnadega take ja get, õpitud aegade kordamine (oleviku, mineviku tuleviku, ajad)

Kursuse kogumaht on 50 tundi (sh 34 tundi auditoorset tööd ja 16 tundi iseseisvat tööd). Iseseisev töö A2 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital