Hispaania keel B2.2

Jätkukursus, aga ka kõik uued huvilised on oodatud.

Toimub
08.01 - 15.04.2024
E 19.00-20.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
294 €
Õpiku hind
36 €
Koolitaja
Arsenii Zubkovskii

Kasulik teave

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Oled oodatud,

kui oled algtaseme läbinud ja soovid edasi õppida või oma hispaania keele oskust värskendada. Kursusel kasutatakse kesktasemele jõudnute õpikut Aula Internacional Plus 4. Jätkukursus, aga ka kõik uued huvilised on oodatud.

Eesmärgid

Arendada kuulamise, lugemise, rääkimise ja kirjutamise oskust keeletasemel B2. Tutvuda originaalsete hispaaniakeelsete materjalidega (nt meediaressursid) ja neid mõista.

Kuidas õpitakse?

Õpime väikeses rühmas, kus kogenud keeleõpetaja juhendamisel luuakse sõbralik ja keele omandamist toetav keskkond. Kursust kohandatakse õppijate vajadustest lähtuvalt. Kasutatakse palju aktiivõpet koos mänguliste elementidega, kus õppijal on võimalus õpitut kohe praktiseerida. Tundidesse toovad vaheldust erinevad rollimängud, paaristöö, videoklipid ja interaktiivsed veebimaterjalid. Õpikut kasutatakse mitme semestri vältel. Kogu B2 taseme läbimiseks kulub ca 100 tundi auditoorset tööd ja 50 tundi iseseisvat tööd. Tunnid on jaotatud kolme ossa, antud kursus on B2 taseme teine osa.

Õppematerjal

"Aula Internacional Plus 4" ja lisamterjalid.

Kursuse teemad

Unidades 4-6

  • Maneras de vivir - tunned, iseloom ja isiksus, inimeste ja esemete omaduste kirjeldamine
  • Lugares con encanto - kirjeldada linnu, linnaosi ja kommenteerida nende omadusi
  • Se valorará la experiencia - väljendada tööleasumise tingimusi ja kehtestada töönõuded kandidaadile

Grammatika: Eessõnad por ja para, mõned eessõnadega kasutatud tegusõnad. Relatiivlaused, asesõnad que, quien/es, cuyo/a/os/as. Asesõna se umbisikulistes lausetes, asesõnad quienes, aquellos/as, que, todo aquel que, el / la / los / las que relatiivlausetes.

Kursuse kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd). Iseseisev töö B2 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital