Taani keel veidi oskajale A1.2 II osa (Zoom) Veebis

Kursus sobib neile, kes on taani keele õppimisega juba algust teinud, läbinud osad 0>A1.1 ja A1.2 I osa või omandanud taani keele algteadmised mujal. Saavutatav keeletase on A1.

Toimub
23.04 - 30.05.2024
TN kell 10-11.30
Veebikeskkond Zoom
Maht
24 akad t
Hind
271 €
Koolitaja
Merike Jürna

Taani keel on tore! Dansk er sjovt! Taani keele kursusel, mis mõeldud neile, kes juba veidi on selle keelega tutvust teinud, jätkame tööd sõnavara ja keelestruktuuridega, et osata rääkida endast ja oma kaaslastest, küsida teiste kohta, suhelda igapäevaelu teemadel ja linnaruumis hakkama saada. Kursusel harjutame nii lugemist, kirjutamist, kuulamist kui rääkimist, ent põhirõhk on suulisel eneseväljendusel ja vestluse arendamisel, hääldusel ning suulise kõne mõistmisel.

Teemad

 • Vaba aeg – Fritid
 • Transport – Transport
 • Erinevad paigad ja plaanid – Forskellige steder og planer
 • Ilm - Vejret

Grammatika

 • Määrsõna koht lauses ja inversioon – Adverbium og inversion
 • Ajamäärused – Tidsadverbier
 • Ebaregulaarsed tegusõnad – Uregelmæssige verber
 • Modaaltegusõnad plaanide ja soovide väljendamisel – Modalverber til at udtrykke planer og ønsker

Õppematerjalid

Kursusel kasutame Rikke Gerwieni ja Trille Hassageri koostatud õppematerjali Danish to Go, mis koosneb veebimaterjalist, õpikust ja harjutusraamatust.

Kursuse hinnale lisandub uute õppijate puhul õppematerjali tasu, mis tasutakse eraldi kursuse alguses. Õppematerjal maksab 54 €, millele lisandub vajadusel raamatute saatmiskulu. Personaalne õppematerjali litsents kehtib 12 kuud.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

A1 kursuse maht

See kursus on 3. osa kolmest ja sisaldab 24 akadeemilist zoomitundi. Lisaks on 16 akadeemilist tundi iseseisvat tööd, mis sisaldab ettevalmistust kohtumiskorraks ning õpitu kinnistamist. Kogu A1 taseme taani keele kursus koosneb kolmest osast ja kestab kokku 70 akadeemilist tundi, millele lisandub iseseisev töö 46 akadeemilist tundi.

A1 kursus jaguneb:

 • I osa 26 akad tundi + 17 tundi iseseisvat tööd (0>A1.1)
 • II osa 20 akad tundi + 13 tundi iseseisvat tööd (A1.2 I osa)
 • III osa 24 akad tundi + 16 tundi iseseisvat tööd (A1.2 II osa)

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital