Taani keel veidi oskajale A1.2 I osa (Zoom) Veebis

Kursus sobib neile, kes on taani keele õppimisega juba algust teinud, läbinud 0>A1.1 kursuse või mujal taani keelega kokku puutunud. Saavutatav keeletase on A1.2.

Toimub
19.03 - 18.04.2024
TN kell 10-11.30
Veebikeskkond Zoom
Maht
20 akad t
Hind
226 €
Koolitaja
Merike Jürna

Taani keel on tore! Dansk er sjovt! Taani keele kursusel, mis mõeldud neile, kes juba veidi on selle keelega tutvust teinud, jätkame tööd sõnavara ja keelestruktuuridega, et osata rääkida endast ja oma kaaslastest, küsida teiste kohta, suhelda igapäevaelu teemadel ja linnaruumis hakkama saada. Kursusel harjutame nii lugemist, kirjutamist, kuulamist kui rääkimist, ent põhirõhk on suulisel eneseväljendusel ja vestluse arendamisel, hääldusel ning suulise kõne mõistmisel.

Teemad

Haridus ja töö – Uddannelse og arbejde

Söök ja jook - Mad og drikke

Sisseostude tegemine – På indkøb

Hinnad – Priser

Grammatika

Ajaväljendid – Tidsudtryk

Nimisõna vormide kasutamine – Navneord

Tegusõnade ajavormid – Verber og verbernes tider

„Mange, meget, nogen, noget, nogle“ kasutamine

Õppematerjalid

Kursusel kasutame Rikke Gerwieni ja Trille Hassageri koostatud õppematerjali Danish to Go, mis koosneb veebimaterjalist, õpikust ja harjutusraamatust.

Kursuse hinnale lisandub uute õppijate puhul õppematerjali tasu, mis tasutakse eraldi kursuse alguses. Õppematerjal maksab 54 €, millele lisandub vajadusel raamatute saatmiskulu. Personaalne õppematerjali litsents kehtib 12 kuud ja sellest jätkub ka viimseks taani keele A1 taseme kursuseks.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Kursuse maht

See A1 taseme kursus on 2. osa kolmest ja sisaldab 20 akadeemilist zoomitundi. Lisaks 13 akadeemilist tundi iseseisvat tööd, mis sisaldab ettevalmistust kohtumiskorraks ning õpitu kinnistamist.

Kogu A1 taseme taani keele kursus koosneb kolmest osast ja kestab kokku 70 akadeemilist tundi, millele lisandub iseseisev töö 46 akadeemilist tundi.

A1 kursus jaguneb:

  • I osa 26 akad tundi + 17 tundi iseseisvat tööd (0>A1.1)

  • II osa 20 akad tundi + 13 tundi iseseisvat tööd (A1.2 I osa)

  • III osa 24 akad tundi + 16 tundi iseseisvat tööd (A1.2 II osa)

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital