Hispaania keel A1.2

Hispaania keele algkursuse teine osa. Jätk endisele õp. Guillemi algajate rühmale. Praktiseerime suhtlemist. Antud kursusel on fookus lisaks uue sõnavara omandamisele ka sellel, kuidas väljendada meeldivust ja mitte-meeldivust erinevate teemadega seoses: toit, paigad ja igapäevategevused.

Toimub
17.01 - 24.04.2024
K 17.00-18.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
294 €
Õpiku hind
36 €
Koolitaja
Anne-Ly Lehtla

Kasulik teave

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Oled oodatud,

kui veidi juba oskad ning soovid hispaania keelt edasi õppida.

Eesmärgid

 • Arendada kuulamise, lugemise, rääkimise ja kirjutamise oskust keeletasemel A1, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel.
 • Mõista ja kasutada hispaania keelele omaseid väljendeid.
 • Tutvuda hispaaniakeelse maailma mõningate kultuuriaspektidega.

Kuidas õpitakse?

Õpime väikeses rühmas, kus kogenud keeleõpetaja juhendamisel luuakse sõbralik ja keele omandamist toetav keskkond. Kursust kohandatakse õppijate vajadustest lähtuvalt. Kasutatakse palju aktiivõpet koos mänguliste elementidega, kus õppijal on võimalus õpitut kohe praktiseerida. Tundidesse toovad vaheldust erinevad rollimängud, paaristöö, videoklipid ja interaktiivsed veebimaterjalid. Õpiku hind lisandub kursuse hinnale. Õpikut kasutatakse mitme semestri vältel. Kogu A1 taseme läbimiseks kulub ca 100 tundi auditoorset tööd ja 50 tundi iseseisvat tööd. Tunnid on jaotatud kolme ossa. Antud kursus on A1 taseme teine osa.

Õppematerjal

"Aula Internacional Plus 1"

Lisamaterjalid õpetaja valikul.

Kursuse teemad

Unidades 5-8.

 • Meeldivuse / mitte meeldivuse väljendamine.
 • Endast ja oma perest ning sõpradest rääkimine.
 • Inimeste välimuse kirjeldamine.
 • Igapäeva rutiin: kellaajad, ajakava, tegevused ja nende järjestus päevas.
 • Inimeste iseloomu kirjeldamine.
 • Restoranis ja baaris söögi ja joogi tellimine.
 • Toidu koostiosade kohta küsimine.
 • Toidu meeldimise või mitte meeldimise väljendamine.
 • Paikade kirjeldamine
 • Orienteerumise juhiste küsimine ja andmine.

 • Grammatika: Tegusõnad gustar, encantar, interesar. Ebareeglipärased tegusõnad. Enesekohased tegusõnad. Umbisikuline kõneviis. Asesõnad otsese objekti ehk sihitise puhul. Tegusõnad ser, estar, haber ja tener kirjeldamaks paiku.

Kursuse kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd). Iseseisev töö A1 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital