Hispaania keel B1.2

Hispaania keele kesktaseme kursuse teine osa. Jätkukursus, aga ka uued huvilised oodatud.

Toimub
24.01 - 01.05.2024
K 17.00-18.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
294 €
Õpiku hind
36 €
Koolitaja
Maris Kilk

Kasulik teave

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Oled oodatud,

kui oled hispaania keele elementaartaseme omandanud ja soovid edasi õppida või soovid varem õpitut meelde tuletada.

Eesmärgid

  • Arendada kuulamise, lugemise, rääkimise ja kirjutamise oskust keeletasemel B1, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel.
  • Mõista ja kasutada hispaania keelele omaseid väljendeid.
  • Tutvuda hispaaniakeelse maailma mõningate kultuuriaspektidega.

Kuidas õpitakse?

Õpime väikeses rühmas, kus kogenud keeleõpetaja juhendamisel luuakse sõbralik ja keele omandamist toetav keskkond. Kursust kohandatakse õppijate vajadustest lähtuvalt. Kasutatakse palju aktiivõpet koos mänguliste elementidega, kus õppijal on võimalus õpitut kohe praktiseerida. Tundidesse toovad vaheldust erinevad rollimängud, paaristöö, videoklipid ja interaktiivsed veebimaterjalid. Õpiku hind lisandub kursuse hinnale. Õpikut kasutatakse kolme semestri vältel. Kogu B1 taseme läbimiseks kulub ca 100 tundi auditoorset tööd ja 50 tundi iseseisvat tööd. Tunnid on jaotatud kolme ossa, antud kursus on B1 taseme teine osa.

Õppematerjal

"Aula Internacional Plus 3

Aula internacional 3 Plus komplekti kuuluvad:

  • õpik
  • töövihik (Más ejercicios) raamatu lõpus
  • kuulamisülesannete CD
  • ülevaatlikud grammatikamaterjalid (Más gramática). Lisamaterjalid õpetaja valikul.

Kursuse teemad

Unidades ?

  • Unidad 1. Volver a empezar.

Kursuse kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd). Iseseisev töö B1 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital