Saksa keel B1.2

Jätkukursus, aga kõik uued huvilised on samuti oodatud.

Toimub
24.01 - 08.05.2024
K 19.00-20.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
294 €
Õpiku hind
26 €
Koolitaja
Lili Kängsepp-Puun

Kasulik teave

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Oled oodatud,

kui oled jõudnud B1 tasemele ja kavatsed jätkata või soovid varem õpitut meelde tuletada. Antud kursus on B1 taseme teine osa.

Eesmärgid

  • Arendada kuulamise, lugemise, rääkimise ja kirjutamise oskust keeletasemel B1.2
  • Mõista ja kasutada saksa keelele omaseid väljendeid.
  • Teha tutvust saksa kultuuri mõningate aspektidega.

Kuidas õpitakse?

Õpime väikeses rühmas, kus kogenud keeleõpetaja juhendamisel luuakse sõbralik ja keele omandamist toetav keskkond. Kursust kohandatakse õppijate vajadustest lähtuvalt. Kasutatakse palju aktiivõpet koos mänguliste elementidega, kus õppijal on võimalus õpitut kohe praktiseerida. Tundidesse toovad vaheldust erinevad rollimängud, paaristöö, videoklipid ja interaktiivsed veebimaterjalid. Kursusel kasutatakse õpikut ja töövihikut "Menschen B1.2." Õppematerjali hind lisandub kursuse hinnale. Õpikut kasutatakse mitme semestri vältel. Kogu B1 taseme läbimiseks kulub ca 100 tundi auditoorset tööd ja 50 tundi iseseisvat tööd.

Õppematerjal

Õpik „Menschen B1.2. Deutch als Fremdsprache.“ (S Evans, A. Pude, F Specht, Hueber Verlag).

Lektionen 21-24. Lisamaterjalid õpetaja valikul.

Kursuse teemad

  • Kontzerte und Veranstaltungen: Radiointerview, etwas anpreisen, Werbetexte schreiben, Blogs lesen.
  • Geschichte: Audioguides über geschichtliche Ereignisse zuhören, Ereignisse zusammenfassen. Wundervostellungen ausdrücken: Das hätte ich gern erlebt.
  • Umwelt und Klima: Interviews, Zustimmung ausdrücken; rückfragen und Gleichstimmung ausdrücken.
  • Zukunftsvisionen: Magazintexte, Überzeugung ausdrücken.

  • Grammatika: Lokale und temporale Präpositionen. Passiv Perfek:; Passiv Präteritum. Konjuktionen: (an)statt/ohne ,,,zu, (an)statt /ohne dass; damit, um...zu, als ob.

Kursuse kogumaht** on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd). Iseseisev töö B1 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital