Dare to Speak English A2+(2. osa)

Suurepärane võimalus õppida inglise keelt koos inglise keelt emakeelena kõneleva kogenud õpetajaga, kes oskab veidi ka eesti keelt. / This course is well-suited for learners who wish first and foremost to speak with confidence. The course is taught by a native English speaker so you will be immersed in the language from the start.

Toimub
05.02 - 13.05.2024
E 17.15-18.45
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
255 €
Koolitaja
Ioannis Hrysicos

Kasulik teave/Useful information

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. /Tartu Rahvaülikool is a cooperation partner of the Unemployment Insurance Fund and its Training Plan programme. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate/You can read more about the Training Plan programme: Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26). /The tuition fee can be shown in the income tax return as a training expense, of which 20% is returned according to the Income Tax Act (§ 26).

Oled oodatud /You're welcome

kui soovid saada juurde enesekindlust rääkimisel ja rikastada sõnavara. / Does it feel uncomfortable to speak English even though you have some knowledge? In this course we practise speaking and build vocabulary in a small group.

Eesmärgid /Goals

  • The main goal of this course is to help you develop the English speaking skills you already have so that you can communicate with confidence.

Kuidas õpitakse? /How do we learn?

Õpime väikeses rühmas, kus kogenud keeleõpetaja juhendamisel luuakse sõbralik ja keele omandamist toetav keskkond. Kursust kohandatakse õppijate vajadustest lähtuvalt. Kasutatakse palju aktiivõpet koos mänguliste elementidega, kus õppijal on võimalus õpitut kohe praktiseerida. Tundidesse toovad vaheldust erinevad rollimängud, paaristöö, videoklipid ja interaktiivsed veebimaterjalid. Kursusel kasutatakse õpikut "New Headway Pre-Intermediate" 4th Edition. Kogu A2 taseme läbimiseks kulub ca 100 tundi auditoorset tööd ja 50 tundi iseseisvat tööd.

Õppematerjal /Study material

"New Headway Pre-Intermediate" 4th Edition

Lisamaterjalid õpetaja valikul.

Kursuse teemad /Course topics

Lisamisel

Kursuse kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd). Iseseisev töö A2 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital