Hispaania keel A2.2

¡Hola! ¡Aprendamos algo de español! Jätkukursus, kuid ka kõik uued huvilised on oodatud.

Toimub
15.01 - 22.04.2024
E 19.00-20.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
294 €
Õpiku hind
39 €
Koolitaja
Andra Jelle

Kasulik teave

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Oled oodatud,

kui oled hispaania keele algtaseme (A1) läbinud ja soovid edasi õppida.

Eesmärgid

Arendada kuulamise, lugemise, rääkimise ja kirjutamise oskust keeletasemel A2. Mõista ja kasutada hispaania keelele omaseid väljendeid. Tutvuda hispaaniakeelse maailma mõningate kultuuriaspektidega.

Kuidas õpitakse?

Õpime väikeses rühmas, kus kogenud keeleõpetaja juhendamisel luuakse sõbralik ja keele omandamist toetav keskkond. Kursust kohandatakse õppijate vajadustest lähtuvalt. Kasutatakse palju aktiivõpet koos mänguliste elementidega, kus õppijal on võimalus õpitut kohe praktiseerida. Tundidesse toovad vaheldust erinevad rollimängud, paaristöö, videoklipid ja interaktiivsed veebimaterjalid. Õpiku hind lisandub kursuse hinnale. Õpikut kasutatakse mitme semestri vältel. Kogu A2 taseme läbimiseks kulub ca 100 tundi auditoorset tööd ja 50 tundi iseseisvat tööd. Tunnid on jaotatud kolme ossa. Antud kursus on A2 taseme teine osa.

Õppematerjal

"Español en marcha A2" Español en Marcha 2 (uus versioon, 2021) õpik ja õpetaja poolt antavad töölehed.

Kursuse teemad

3-5

  • Hablar del carácter. Describir la familia.
  • Hablar de costumbres y diferencias culturales.
  • Expresar prohibición y obligación.
  • Expresar deseos (me gustaría) y opiniones. Alquiler una casa.
  • Hablar de acciones habituales y describir el pasado.

Grammatika:

  • Utilizar el pretérito perfecto y el pretérito indefinido. Utilizar pronombres de objeto directo e indirecto. Hacer comparaciones.

Kursuse kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd). Iseseisev töö A2 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital