Inglise keel veidi oskajale A2.2

Tule saa keelega sina peale peamiselt suhtlemise ja mängulise lähenemise kaudu. Olulisel kohal on julgus proovida, katsetada ja keelt aktiivselt kasutada. Jätkukursus, aga ka uued huvilised oodatud.

Toimub
06.02 - 14.05.2024
T 19.00-20.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
225 €
Õpiku hind
20 €
Koolitaja
Tiina Tubli

Kasulik teave

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Oled oodatud,

kui soovid jätkata või õppida inglise keelt veidi oskajana A2.2 (ELEMENTARY) tasemel.

Eesmärgid

  • Arendada kõiki keele osaoskusi (kuulamine, lugemine, kirjutamine ja rääkimine) kuid rõhuga praktiseerida keeles suhtlemist (rääkimist) ning leida kindlus keelt aktiivselt kasutada.

Kuidas õpitakse?

Õpime väikeses rühmas, kus kogenud keeleõpetaja juhendamisel luuakse sõbralik ja keele omandamist toetav keskkond. Kursust kohandatakse õppijate vajadustest lähtuvalt. Kasutatakse palju aktiivõpet koos mänguliste elementidega, kus õppijal on võimalus õpitut kohe praktiseerida. Tundidesse toovad vaheldust erinevad rollimängud, paaristöö, videoklipid ja interaktiivsed veebimaterjalid. Põhiliseks töökeeleks on inglise keel. A2 keeletaseme tunnid on jaotatud kolme ossa: A2.1, A2.2 ja A2.3. Kogu A2 taseme läbimiseks kulub ca 100 tundi auditoorset tööd ja 50 tundi iseseisvat tööd.

Õppematerjal

"New Headway Elementary" 4th Edition
Units 6-10. Lisamaterjalid õpetaja valikul.

Kursuse teemad

  • Isikuandmed. Enda tutvustamine. Perekond. Viisakusväljendid.
  • Mineviku kirjeldamine: minu lapsepõlv, kuulsate inimeste elutee, pildi põhjal sündmuste kirjeldamine, olulised elusündmused ja ajaloosündmused, kuupäevad.
  • Küsimuste esitamine: mineviku kohta uurimine, teise inimese tundma õppimine, smalltalk.
  • Suhtlus toidukohas/poes: kuidas toitu tellida, kuidas suhelda teenindajaga, toidu/vajalike asjade nimetamine+kirjeldamine.
  • Elu linnas ja maal: kuidas teed küsida ja juhatada; oma ümbruse kirjeldamine, oma kodukohast rääkimine, inimeste kirjeldamine: inimeste välimuse kirjeldamine, riietest rääkimine.

Grammatika:

  • lihtminevik + reeglipärased ja ebareeglipärased tegusõnad; omadussõnade võrdlusastmed / nimisõnade loendatavus; olevik vs kestev olevik; eessõnad: in, on, at …

Kursuse kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd). Iseseisev töö A2 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital