Prantsuse keel 0–A1.1 Uus!

Prantsuse keel päris algusest.

Toimub
05.02 - 13.05.2024
E 15.15-16.45
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
294 €
Koolitaja
Tiina Niitvägi-Hellamaa

Kasulik teave

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Oled oodatud,

kui Sa ei ole varem prantsuse keelt õppinud ja soovid alustada päris algusest. A1 taseme läbimiseks kulub ca 100 tundi auditoorset tööd ja 50 tundi iseseisvat tööd. Tunnid on jaotatud kolme ossa.

Eesmärgid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel.

Kuidas õpitakse?

Õpime väikestes rühmades, kus kogenud keeleõpetaja juhendamisel luuakse sõbralik ja keele omandamist toetav keskkond. Kursust kohandatakse õppijate vajadustest lähtuvalt. Kasutatakse palju aktiivõpet koos mänguliste elementidega, kus õppijal on võimalus õpitut kohe praktiseerida. Tundidesse toovad vaheldust erinevad rollimängud, paaristöö, videoklipid ja interaktiivsed veebimaterjalid.

Õppematerjal

Kursusel kasutatakse materjale õpikutest "Bonjour Paris! Prantsuse keele õpik algajatele ja taasalustajatele", „Quartier Latin“, „Francofolie 1“ ja “Taxi 1”, lisaks õpetaja enda koostatud materjalid. Kasutatakse erinevaid videomaterjale. Erinevad internetilingid aitavad harjutada iseseisvalt hääldust ja sõnavara.

Kursuse teemad

Prantuse keele üldoskuste arendamine: sõnavara, hääldamise, grammatika põhitõdede ja peamiste grammatiliste seoste omandamine. Räägitust aru saamine ja eneseväljendamine, lugemine ja kirjutamine järgmiste teemade piires:

 • Hääldusreeglid.
 • Enda tutvustamine ja viisakusväljendid.
 • Numbrid, nädalapäevad, kuud, kuupäevad, kellaajad.
 • Värvid.
 • Pereliikmed ja sugulased.
 • Vaatamisväärsuse otsimine, tee küsimine ja juhatamine.
 • Praktiline igapäevane sõnavara reisimiseks, suhtlemine hotellis, transpordipileti ostmine.
 • Hooned ja asutused.

Grammatika

 • Määravad ja umbmäärased artiklid.
 • Asesõnad.
 • Eessõnad.
 • Ebareeglipäraste tegusõnade pööramine.
 • I pöördkonna tegusõnade pööramine.
 • Küsimuste moodustamine.
 • Eituse moodustamine.

Kursuse kogumaht on 50 tundi (sh 34 tundi auditoorset tööd ja 16 tundi iseseisvat tööd). Iseseisev töö A1 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital