Prantsuse keel A2.1

Prantsuse keel neile, kes veidi juba oskavad. Jätkukursus, aga ka uued huvilised on oodatud.

Toimub
09.01 - 16.04.2024
T 17.00-18.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
294 €
Koolitaja
Merike Trubert

Kasulik teave

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Oled oodatud,

kui Sa oled veidi õppinud ja soovid jätkata või oma keeleoskust värskendada. A2 taseme läbimiseks kulub ca 100 tundi auditoorset tööd ja 50 tundi iseseisvat tööd. Tunnid on jaotatud kolme ossa. Iga osa sisaldab 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd. Antud kursus on A2 taseme esimene osa.

Eesmärgid

  • Arendada kuulamise, lugemise, rääkimise ja kirjutamise oskust keeletasemel A2.
  • Mõista ja kasutada prantsuse keelele omaseid väljendeid.
  • Tutvuda Prantsusmaa kultuuripärandiga ja prantsuskeelsete riikide eripäradega.
  • Lisaks omandada enam kasutatavaid kõnekeelseid väljendeid ja harjutada keelt ka laulude abil.

Kuidas õpitakse?

Õpime väikeses rühmas, kus kogenud keeleõpetaja juhendamisel luuakse sõbralik ja keele omandamist toetav keskkond. Kursust kohandatakse õppijate vajadustest lähtuvalt. Kasutatakse palju aktiivõpet koos mänguliste elementidega, kus õppijal on võimalus õpitut kohe praktiseerida. Tundidesse toovad vaheldust erinevad rollimängud, paaristöö, videoklipid ja interaktiivsed veebimaterjalid.

Õppematerjal

Kursusel kasutatakse koopiamaterjale mitmetest õpikutest, peamiselt "Bonjour Paris! Prantsuse keele õpik algajatele ja taasalustajatele", „Quartier Latin“ ja „Francolofolie 1“, lisaks õpetaja enda koostatud materjale, muusikavideoid ja videomaterjale internetist.

Kursuse teemad

  • Les loisirs, le sport.
  • Les vêtements, les chaussures et les accessoires. Les dialogues au magasin.
  • La météo.
  • La France et les pays francophones. Paris.
  • La révision.

Grammatika: les expressions de fréquence, les expressions du temps, le futur simple, le plus-que-parfait, l’utilisations des temps, l’expression de l‘opinion.

Kursuse kogumaht on 50 tundi (sh 34 tundi auditoorset tööd ja 16 tundi iseseisvat tööd). Iseseisev töö A2 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital