Saksa keel veebis A1.2 Veebis

Saksa keel algajatele eeskätt suhtlusoskuse arendamiseks. Kursust toetab mobiilirakendus: LearnGerman (DW), mille saab alla laadida.

Toimub
11.01 - 18.04.2024
N 18.00-19.30
ZOOM
Maht
30 akad t
Hind
294 €
Koolitaja
Eve Zekker

Kasulik teave

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Oled oodatud,

kui soovid jätkata saksa keele õppimist algtasemel ja eelistad seda teha veebi vahendusel endale mugavas keskkonnas (kas tööl või kodus). Kursus sobib eriti neile, kes tahavad suhtluskeele kiiresti algtasemel selgeks saada.

Eesmärgid

 • Arendada kuulamise, lugemise, rääkimise ja kirjutamise oskust keeletasemel A1.2
 • Mõista ja kasutada saksa keelele omaseid väljendeid.
 • Teha tutvust saksa kultuuri mõningate aspektidega.

Kuidas veebikursusel õpitakse?

Veebikursus on mugav võimalus õppida keelt endale sobivas keskkonnas kogenud keeleõpetaja juhendamisel, kes loob sõbraliku ja keele omandamist toetava keskkonna. Kursust kohandatakse õppijate vajadustest lähtuvalt. Nagu päris klassiruumis, saab ka Zoomis teha kuulamis- ja lugemisharjutusi, rääkida ja saada tagasisidet, praktiseerida õpitut erinevate mänguliste meetodite ja tegevuste kaudu. Õpitakse Deutsche Welle videokursuse "Nicos Weg" baasil, mis on eriti sobilik suhtlusoskuse arendamiseks algajatele. Olemas on ka mobiilirakendus LearnGerman(DW), mis teeb õppimise eriti mugavaks. Kogu A1 taseme läbimiseks kulub ca 100 tundi auditoorset tööd ja 50 tundi iseseisvat tööd. Tunnid on jaotatud kolme ossa, antud kursus on algtaseme teine osa.

Õppematerjal

Deutsche Welle videokursus "Nicos Weg" ja äpp: LearnGerman(DW) Lisamaterjalid õpetaja valikul.

Kursuse teemad:

1-5

 • kellaajad
 • igapäevased tegevused, vaba aja tegevused
 • kohtumise kokku leppimine

Grammatika: lahutatavate eesliidetega tegusõnade, tegusõna “können” pööramine; eessõnad ajamäärustes; järgarvud; tegusõna “haben” lihtminevikus.

6-10

 • orienteerumine hoones ja linnas, tee juhatamine
 • ametid ja tegevused, töövahendid

Grammatika: modaaltegusõnade pööramine (können, wollen); kohaeessõnad; eessõnad bei, von ja Dativ kääne.

11-15

 • toiduained, söögikorrad
 • suhtlemine poes ja turul
 • kodused majapidamistööd, toidu valmistamine, retseptid

Grammatika: eitamine; omadussõnade võrdlemine; eessõnad “in”, “auf”.

Kursuse kogumaht** on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd). Iseseisev töö A1 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital