English Twice a Week, B1+ (Part 3)

You are welcome to join this course because not only will you improve your spoken English language skills, but you will also learn how to write in the formal context, e.g. formal letters. The latter might be really useful for professional purposes.

Toimub
08.01 - 01.04.2024
EK 17.00-18.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
50 akad t
Hind
375 €
Õpiku hind
28 €
Koolitaja
Meeli Tonka

Kasulik teave

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Oled oodatud,

kui oled jõudnud keeletasemele B1 (kesktase) ja soovid antud tasemel oma teadmisi veel süvendada enne keeletasemele B2 (kõrgem kesktase) liikumist. Tegemist on jätkukursusega, kuid ka kõik uued huvilised on oodatud. Õpiku hind lisandub kursuse hinnale. Antud kursusel jõutakse õpikuga peaaegu lõppu ja soovi korral saab teha õpiku viimastest peatükkidest paljundused (sellisel juhul ei ole vaja õpikut osta). Kogu B1+ taseme läbimiseks kulub 150 tundi auditoorset tööd ja 90 tundi iseseisvat tööd.

Eesmärgid

  • Arendada rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel.
  • Mõista ja kasutada inglise keelele omaseid väljendeid.
  • Tutvuda inglise keelt kõnelevate maade erinevate kultuuriaspektidega.

Kuidas õpitakse?

Õpime väikeses rühmas, kus kogenud keeleõpetaja juhendamisel luuakse sõbralik ja keele omandamist toetav keskkond. Kursust kohandatakse õppijate vajadustest lähtuvalt. Kasutatakse palju aktiivõpet koos mänguliste elementidega, kus õppijal on võimalus õpitut kohe praktiseerida. Kursusel harjutatakse õpitut reaalsetele situatsioonidele sarnastes rollimängudes, paaris- ja grupitööna. Põhiliseks töökeeleks on inglise keel.

Õppematerjal

  • "Roadmap B1+ by H. Dellar, A. Walkley. Õpik ja valikuliselt töövihik. Lisamaterjalid õpetaja valikul.

Kursuse teemad

Units 8-10

  • Relationships.
  • Environmental issues.
  • Sport.
  • Success and failure.

Grammatika: First Conditionals; Second Conditional; Third Conditional; Past modals of deduction.

Kursuse kogumaht on ca 70 tundi (sh 50 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd). Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha harjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital