English in the Morning B1.1

Antud kursus on B1 taseme jätkukursus, kuhu ootame ka uusi huvilisi.

Toimub
08.01 - 15.04.2024
E 8.30-10.00
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
225 €
Õpiku hind
30 €
Koolitaja
Ruth Jõgi

Kasulik teave

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Oled oodatud,

kui oled jõudnud keeletasemele B1 (kesktase) ja soovid antud tasemel oma teadmisi süvendada.

Eesmärgid

  • Arendada rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel.
  • Mõista ja kasutada inglise keelele omaseid väljendeid.
  • Tutvuda inglise keelt kõnelevate maade erinevate kultuuriaspektidega.

Kuidas õpitakse?

Õpime väikeses rühmas, kus kogenud keeleõpetaja juhendamisel luuakse sõbralik ja keele omandamist toetav keskkond. Kursust kohandatakse õppijate vajadustest lähtuvalt. Kasutatakse palju aktiivõpet koos mänguliste elementidega, kus õppijal on võimalus õpitut kohe praktiseerida. Tundidesse toovad vaheldust erinevad rollimängud, paaris- ja grupitööd, videoklipid ja interaktiivsed veebimaterjalid, mis aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Õpiku hind lisandub kursuse hinnale. Õpikut kasutatakse mitme semestri vältel.

Õppematerjal

  • "New English File" Intermediate. 4th edition. by H. Dellar, A. Walkley. Õpik ja töövihik. Lisamaterjalid õpetaja valikul.

Kursuse teemad

Units 3-4:

  • Transport; getting around using public transport.
  • Common stereotypes about men and women; children.
  • Phone language; different use of phones nowadays; good manners - bad manners.
  • Reading about the tips of learning English outside class.

Grammar: Good-better-the best; different use of articles; collocations: verb+preposition and adjective+preposition; The use of -ed/-ing adjectives; modal verbs of obligation: have to/must/should; modals verbs of ability and possibility: can/could/be able to.

Kursuse kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd). Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha harjutusi. Kogu B1 taseme läbimiseks kulub ca 150 tundi auditoorset tööd ja 90 tundi iseseisvat tööd.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital