English in the Morning, B1+ (Part 4)

B1+ keeletaseme neljas osa. Jätkukursus, kuid ka kõik uued huvilised on oodatud. Põhirõhk eneseväljendusel läbivõetud teema sõnavara kasutades.

Toimub
12.01 - 26.04.2024
R 10.15-11.45
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
255 €
Õpiku hind
25 €
Koolitaja
Ruth Jõgi

Kasulik teave

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Oled oodatud,

kui oled jõudnud keeletasemele B1 (kesktase) ja soovid antud tasemel oma teadmisi veel süvendada enne keeletasemele B2 (kõrgem kesktase) liikumist. Tegemist on jätkukursusega, kuid ka kõik uued huvilised on oodatud. Õpiku hind lisandub kursuse hinnale.

Eesmärgid

  • Arendada rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel.
  • Mõista ja kasutada inglise keelele omaseid väljendeid.
  • Tutvuda inglise keelt kõnelevate maade erinevate kultuuriaspektidega.

Kuidas õpitakse?

Õpime väikeses rühmas, kus kogenud keeleõpetaja juhendamisel luuakse sõbralik ja keele omandamist toetav keskkond. Kursust kohandatakse õppijate vajadustest lähtuvalt. Kasutatakse palju aktiivõpet koos mänguliste elementidega, kus õppijal on võimalus õpitut kohe praktiseerida. Tundidesse toovad vaheldust erinevad rollimängud, paaris- ja grupitööd, videoklipid ja interaktiivsed veebimaterjalid, mis aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Põhiliseks töökeeleks on inglise keel.

Õppematerjal

  • "English File Intermediate Plus by H. Dellar, A. Walkley. Õpik ja töövihik, lisaks erinevad töölehed.

Kursuse teemad

Units 7-9

  • Cash machines; live entertainment.
  • Looking after yourself.
  • History.
  • Word families.
  • Weddings.

Grammar topics: Phrasal verbs, verb patterns, have sth done, the passive, reported speech, uses of the Past Perfect.

Kursuse kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd). Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha harjutusi. Kursusel kasutatakse õpikut "English File Intermediate Plus". Õpiku hind 25 € lisandub kursuse hinnale. Õpikut kasutatakse mitme semestri vältel. Kogu B1+ taseme läbimiseks kulub 150 tundi auditoorset tööd ja 90 tundi iseseisvat tööd.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital