Inglise keel veebis A2+ (4.osa) Veebis

Get started with learning and practising English in our Zoom lessons. You will become more confident in spoken English since among other things, you'll be talking a lot. A great opportunity to polish your language skills before moving to the next level.

Toimub
18.01 - 25.04.2024
N 15.00-16.30
ZOOM
Maht
30 akad t
Hind
255 €
Õpiku hind
28 €
Koolitaja
Ludmilla Alver

Kasulik teave

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Oled oodatud,

kui oled peaaegu iseseisev keelekasutaja ja A2 taseme juba läbinud, aga soovid antud tasemel oma teadmisi lihvida enne keeletasemele B1 (kesktase) liikumist.

Eesmärgid

  • Arendada kuulamise, lugemise, rääkimise ja kirjutamise oskust keeletasemel A2+.
  • Mõista ja kasutada inglise keelele omaseid väljendeid.
  • Tutvuda inglise keelt kõnelevate maade mõningate kultuuriaspektidega.

Kuidas õpitakse?

Õpime väikeses rühmas, kus kogenud keeleõpetaja juhendamisel luuakse sõbralik ja keele omandamist toetav keskkond. Veebitund on mugav võimalus õppida keelt endale sobivas keskkonnas. Kursust kohandatakse õppijate vajadustest lähtuvalt. Nagu päris klassiruumis, saab ka veebis teha kuulamis- ja lugemisharjutusi, rääkida ja saada tagasisidet, praktiseerida õpitut erinevate mänguliste meetodite ja tegevuste kaudu. Kasutatakse palju aktiivõpet koos mänguliste elementidega, kus õppijal on võimalus õpitut kohe praktiseerida. Põhiliseks töökeeleks on inglise keel. Õpiku hind lisandub kursuse hinnale. Õpikut kasutatakse mitme semestri vältel. Kogu A2+ taseme läbimiseks kulub 120 tundi auditoorset tööd ja 60 tundi iseseisvat tööd. Tunnid on jaotatud mitmesse ossa vastavalt tempole, antud kursus on A2+ taseme neljas osa.

Õppematerjal

"Roadmap. A2+ õpik ja töövihik. Units 7-8 Veebiallikad vastavalt valitud teemale. Lisamaterjalid õpetaja valikul.

Kursuse teemad

-The building project (give opinions) -Where I grew up -A favourite room (describe a place) -Make and respond to excuses -Special photos -Getting around (describe a journey) -Dream holidays (plan a special trip) -Give directions

Grammatika: too / enough; used to; articles; Past continuous; because, so, to; verb patterns.

Kursuse kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd). Iseseisev töö A2+ tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital