Inglise keel A2+ (2.osa)

Jätkukursus (sügisel õpiti 30 akadeemilist tundi), kuid ka kõik uued huvilised on oodatud. Keeleõpet toetab sõbralik keskkond.

Toimub
08.01 - 15.04.2024
E 19.00-20.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
225 €
Õpiku hind
28 €
Koolitaja
Meeli Tonka

Kasulik teave

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Oled oodatud,

kui oled peaaegu iseseisev keelekasutaja ja/või oled A2 taseme juba läbinud, aga soovid antud tasemel oma teadmisi täiendada enne kesktasemele B1 liikumist.

Eesmärgid

  • Arendada kuulamise, lugemise, rääkimise ja kirjutamise oskust keeletasemel A2+.
  • Mõista ja kasutada inglise keelele omaseid väljendeid.
  • Tutvuda inglise keelt kõnelevate maade mõningate kultuuriaspektidega.

Kuidas õpitakse?

Õpime väikeses rühmas, kus kogenud keeleõpetaja juhendamisel luuakse sõbralik ja keele omandamist toetav keskkond. Kursust kohandatakse õppijate vajadustest lähtuvalt. Kasutatakse palju aktiivõpet koos mänguliste elementidega, kus õppijal on võimalus õpitut kohe praktiseerida. Põhiliseks töökeeleks on inglise keel. Õpiku hind lisandub kursuse hinnale. Õpikut kasutatakse mitme semestri vältel. Kogu A2+ taseme läbimiseks kulub 120 tundi auditoorset tööd ja 60 tundi iseseisvat tööd. Tunnid on jaotatud kolme ossa, antud kursus on A2+ taseme teine osa.

Õppematerjal

"Roadmap. A2+ õpik ja valikuliselt töövihik. Lisamaterjalid õpetaja valikul.

Kursuse teemad

UNITS 7-9

  • Natural features.
  • Rooms and furniture.
  • Places, travel.
  • Education.
  • Relationships.
  • Grammar: Past Simple with used to; Articles; Prepositions; Past Continuous; Present Perfect; Verb patterns: -ing or infinitive.

Kursuse kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd). Iseseisev töö A2+ tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital