Inglise keel rahulikus tempos klassis ja veebis A2+ (2.osa) Veebis

Kursuse eeliseks on väike grupp, kus igale õppurile lähenetakse individuaalselt. Veebitunnid võimaldavad mugavalt tunnis osaleda kodust lahkumata. Klassiruumis toimub iga neljas tund; esimene tund klassiruumis toimub 8.jaanuaril (E) ning seejärel järgmistel kuupäevadel esmaspäeviti: (8.01) 22.01, 5. 02, 19.02, 4.03 ja 18.03. Veebitunnid toimuvad Zoomi vahendusel.

Toimub
08.01 - 20.03.2024
EK 15.00-16.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
44 akad t
Hind
431 €
Õpiku hind
28 €
Koolitaja
Meeli Tonka

Kasulik teave

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Oled oodatud,

kui oled peaaegu iseseisev keelekasutaja, aga soovid antud tasemel oma teadmisi veel süvendada enne keeletasemele B1 (kesktase) liikumist.

Eesmärgid

 • Arendada kuulamise, lugemise, rääkimise ja kirjutamise oskust keeletasemel A2+.
 • Mõista ja kasutada inglise keelele omaseid väljendeid.
 • Tutvuda inglise keelt kõnelevate maade mõningate kultuuriaspektidega.

Kuidas õpitakse?

Õpime väikeses rühmas. Kursus toimub vaheldumisi nii klassiruumis kui ka veebis. Veebitund on mugav võimalus õppida keelt endale sobivas keskkonnas kogenud keeleõpetaja juhendamisel, kes loob sõbraliku ja keele omandamist toetava keskkonna. Kursust kohandatakse õppijate vajadustest lähtuvalt. Nagu päris klassiruumis, saab ka Zoomis teha kuulamis- ja lugemisharjutusi, rääkida ja saada tagasisidet, praktiseerida õpitut erinevate mänguliste meetodite ja tegevuste kaudu.

Õpiku hind lisandub kursuse hinnale. Õpikut kasutatakse mitme semestri vältel. Kogu A2+ taseme läbimiseks kulub ca 100 tundi auditoorset tööd ja 50 tundi iseseisvat tööd. Tunnid on jaotatud mitmesse ossa sõltuvalt tempost, antud kursus on A2+ taseme esimene osa.

Õppematerjal

"Roadmap. A2+ õpik ja valikuliselt töövihik. Lisamaterjalid õpetaja valikul.

Kursuse teemad

Units 4-6

 • Celebrations and special days.
 • Job skills.
 • Describing people .
 • Shopping.
 • Plans for the near future.
 • Grammatika:
  • Future - be, going to, and will.
  • Modals: can, have to, may, might.
  • Relative clauses.

Kursuse kogumaht on ca 70 tundi (sh 44 tundi auditoorset tööd ja 26 tundi iseseisvat tööd). Iseseisev töö A2+ tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital