Inglise keel A2+ (1.osa) Uus!

Jätkukursus, aga alustame uue õpikuga. Oodatud on kõik varemõppinud ja uued soovijad. Peaeesmärk saada julgust eneseväljenduseks.

Toimub
10.01 - 29.05.2024
K 15.00-16.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
40 akad t
Hind
300 €
Õpiku hind
39 €
Koolitaja
Ruth Jõgi

Kasulik teave

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Oled oodatud,

kui oled varem õppinud, aga soovid antud tasemel oma teadmisi veel süvendada enne keeletasemele B1 (kesktase) liikumist.

Eesmärgid

  • Arendada kuulamise, lugemise, rääkimise ja kirjutamise oskust keeletasemel A2+.
  • Mõista ja kasutada inglise keelele omaseid väljendeid.
  • Tutvuda inglise keelt kõnelevate maade mõningate kultuuriaspektidega.

Kuidas õpitakse?

Õpime väikeses rühmas, kus kogenud keeleõpetaja juhendamisel luuakse sõbralik ja keele omandamist toetav keskkond. Kursust kohandatakse õppijate vajadustest lähtuvalt.

Õpiku- ja töövihikuhind lisandub kursuse hinnale. Õppematerjali kasutatakse mitme semestri vältel. Kogu A2+ taseme läbimiseks kulub ca 100 tundi auditoorset tööd ja 50 tundi iseseisvat tööd. Tunnid on jaotatud kolme ossa, antud kursus on A2+ taseme esimene osa.

Õppematerjal

"Roadmap. A2+ õpik ja töövihik. Lisamaterjalid õpetaja valikul.

Kursuse teemad

Units 1-3

  • Getting to know you. Successful people. A new lifestyle.
  • English in action. One of those days.You are never too old.
  • Unusual tastes. English in action. Urban escapes.
  • A place to stay. Never ever. English in action.
  • Grammatika:
    Present Simple, Present Continuous and Past Simple. Some/any/ a lot of; much/many; few/little. Present Perfect + ever and never.

Kursuse kogumaht on ca 60 tundi (sh 40 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd). Iseseisev töö A2+ tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital