Inglise keel A1.2

Oleme veidi õppinud, aga võid julgelt liituda. See on algajatele mõeldud kursus, kus õpime selgeks põhitõed ja praktiseerime kohe õpitut.

Toimub
01.02 - 09.05.2024
N 18.45-20.15
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
225 €
Õpiku hind
20 €
Koolitaja
Elisabeth Rips

Kasulik teave

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Oled oodatud,

kui juba veidi oskad ja soovid edasi õppida (BEGINNER).

Eesmärgid

  • Arendada kuulamise, lugemise, rääkimise ja kirjutamise oskust keeletasemel A1(2.osa).
  • Mõista ja kasutada inglise keelele omaseid väljendeid.
  • Tutvuda inglise keelt kõnelevate maade mõningate kultuuriaspektidega.

Kuidas õpitakse?

Õpime väikeses rühmas, kus luuakse sõbralik ja keele omandamist toetav keskkond. Kursust kohandatakse õppijate vajadustest lähtuvalt. Kasutatakse palju aktiivõpet koos mänguliste elementidega, kus õppijal on võimalus õpitut kohe praktiseerida. Tundidesse toovad vaheldust erinevad rollimängud, paaristöö, videoklipid ja interaktiivsed veebimaterjalid. Õpiku hind lisandub kursuse hinnale. Õpikut kasutatakse mitme semestri vältel. Kogu A1 taseme läbimiseks kulub ca 100 tundi auditoorset tööd ja 50 tundi iseseisvat tööd. Tunnid on jaotatud kolme ossa, antud kursus on algtaseme teine osa.

Õppematerjal

"New Headway Beginner" 5th Edition õpik ja töövihik. Units 6-10. Veebiallikad vastavalt teemale ja erinevad käsilehed.

Kursuse teemad

  • Everyday. A day in your life.
  • Favourite things. What do people like to do? Emails.
  • Home sweet home. What’s in my room?.
  • Past times. What did you do yesterday?.
  • We had a good time! Holiday talk.

Grammatika: present simple, questions and negatives question words, pronouns, this and that there is/isn’t and there are/aren’t, prepositions was/were, past simple - irregular verbs; questions and negatives, time expressions.

Kursuse kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd). Iseseisev töö A1 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital