Inglise keel A1.3

In this course songs from the heritage of English pop and rock music will help develop vocabulary and language use. We will also pay attention to the differences between British and American English.

Toimub
24.01 - 22.05.2024
K 19.00-20.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
34 akad t
Hind
255 €
Koolitaja
Merike Trubert

Kasulik teave

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Oled oodatud,

kui soovid jätkata inglise keele õppimist. Tegemist on inglise keele algkursusega (BEGINNER), kus omandatakse algtaseme kolmas osa. Kursus sobib hästi neile, kes veidi juba oskavad või on kunagi ammu õppinud ja soovivad meelde tuletada.

Eesmärgid

Arendada kuulamise, lugemise, rääkimise ja kirjutamise oskust keeletasemel A1.3. Mõista ja kasutada inglise keelele omaseid väljendeid. Sõnavara ja keelekasutust aitavad arendada ka laulud ingliskeelsete maade pop- ja rokkmuusika varamust. Samuti pöörame tähelepanu briti ja ameerika inglise keele erinevustele.

Kuidas õpitakse?

Õpime väikestes rühmades, kus kogenud keeleõpetaja juhendamisel luuakse sõbralik ja keele omandamist toetav keskkond. Kursust kohandatakse õppijate vajadustest lähtuvalt. Kasutatakse palju aktiivõpet koos mänguliste elementidega, kus õppijal on võimalus õpitut kohe praktiseerida. Tundidesse toovad vaheldust erinevad rollimängud, paaristöö, videoklipid ja interaktiivsed veebimaterjalid. Kogu A1 taseme läbimiseks kulub ca 100 tundi auditoorset tööd ja 50 tundi iseseisvat tööd.

Õppematerjal

"New Headway Beginner" 4th Edition õpik ja töövihik. Units 11-14. Veebiallikad ja lisamaterjalid vastavalt valitud teemale.

Kursuse teemad

  • I can do that! Shopping, the Internet, requests and offers, opposite adjectives, everyday problems.
  • I’d like… Food, in a restaurant, some and any
  • Colours, clothes, opposite verbs.
  • Transport, future plans, social expressions.
  • Revision, roleplays.

  • Grammatika: Past Simple, modal verbs, adverbs, requests and offers, Present Continuous, future plans, revision (tenses, articles, prepostitions).

Kursuse kogumaht on 50 tundi (sh 34 tundi auditoorset tööd ja 16 tundi iseseisvat tööd). Iseseisev töö A1 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital