Inglise keel hommikuti A1.2

Inglise keel algajatele, kes veidi juba oskavad. Sügisel õpiti 30 ak. tundi. Ootame ka uusi huvilisi!

Toimub
30.01 - 07.05.2024
T 9.00 - 10.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
225 €
Koolitaja
Meeli Tonka

Kasulik teave

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Oled oodatud,

kui soovid inglise keele õpinguid algtasemel jätkata.

Eesmärgid

  • Arendada kuulamise, lugemise, rääkimise ja kirjutamise oskust keeletasemel A1.2.
  • Mõista ja kasutada inglise keelele omaseid väljendeid.
  • Tutvuda inglise keelt kõnelevate maade mõningate kultuuriaspektidega.

Kuidas õpitakse?

Õpime väikeses rühmas, kus kogenud keeleõpetaja juhendamisel luuakse sõbralik ja keele omandamist toetav keskkond. Kursust kohandatakse õppijate vajadustest lähtuvalt. Kasutatakse palju aktiivõpet koos mänguliste elementidega, kus õppijal on võimalus õpitut kohe praktiseerida. Tundidesse toovad vaheldust erinevad rollimängud, paaristöö, videoklipid ja interaktiivsed veebimaterjalid. Kursusel kasutatakse õpikut "New Headway Beginner" 4th Edition. Õpikut kasutatakse mitme semestri vältel. Kogu algtaseme (A1) läbimiseks kulub ca 100 tundi auditoorset tööd ja 50 tundi iseseisvat tööd. Tunnid on jaotatud kolme ossa, antud kursus on A1 taseme teine osa.

Õppematerjal

"New Headway Beginner" 4th Edition
Units 7-11. Lisamaterjalid õpetaja valikul.

Kursuse teemad

My favourites. Where I live. Directions. Times past. Sport and leisure.

Grammatika: Küsisõnad. Asesõnad. Eessõnad kohamäärustes. Lihtminevik.

Kursuse kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd). Iseseisev töö A1 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital