Inglise keel algusest 0–A1.1 Uus!

Learn English fast from the start so that you can cope in everyday situations. You are expected to participate actively since we focus on communication a lot.

Toimub
24.01 - 08.05.2024
K 13.00-14.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
255 €
Õpiku hind
30 €
Koolitaja
Meeli Tonka

Kasulik teave

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Oled oodatud,

kui soovid alustada inglise keele õpinguid päris algusest (BEGINNER) ja tahad peamiselt rääkides antud tasemel keele kiiresti selgeks saada.

Eesmärgid

Arendada kuulamise, lugemise, rääkimise ja kirjutamise oskust keeletasemel 0>A1.1. Mõista ja kasutada inglise keelele omaseid väljendeid. Tutvuda inglise keelt kõnelevate maade mõningate kultuuriaspektidega.

Kuidas õpitakse?

Õpime väikestes rühmades, kus luuakse sõbralik ja keele omandamist toetav keskkond. Kursust kohandatakse õppijate vajadustest lähtuvalt. Kasutatakse palju aktiivõpet koos mänguliste elementidega, kus õppijal on võimalus õpitut kohe praktiseerida. Kursusel harjutatakse õpitut reaalsetele situatsioonidele sarnastes rollimängudes, paaris- ja grupitööna. Õpiku- ja töövihikuhind lisandub kursuse hinnale. Õppematerjali kasutatakse mitme semestri vältel. Kogu A1 taseme läbimiseks kulub ca 100 tundi auditoorset tööd ja 50 tundi iseseisvat tööd. Tunnid on jaotatud kolme ossa, antud kursus on algtaseme esimene osa.

Õppematerjal

Look inside New Headway 5th edition: https://view.pagetiger.com/headway-5e-brochure

"New Headway Beginner" 5th Edition õpik ja töövihik.

Units 1-5. Lisamaterjalid õpetaja valikul.

Kursuse teemad

  • Hello! How are you? What’s this in English? Numbers 1-10; plurals.
  • Your world. Where’s she from? He/she/they; his/her; Countries and adjectives. Numbers from 11-30. A holiday in New York.
  • All about you. Jobs. Negatives – ’m not/isn’t/aren’t; Questions and answers; Social expressions (1). We’re in Paris.
  • Family and Friends.Possessive ’s; common verbs (1) have/has, love, like, work; The family; The alphabet; On the phone; writing a short description.
  • Things I like!Present Simple _ I/you/we/they; languages and nationalities; adjective + noun; Numbers and prices.

Kursuse kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd). Iseseisev töö 0>A1.1 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital