Eesti keel rahulikus tempos tasemel A1.2

Eesti keele kursus rahulikus tempos tasemel A1.2 sobib neile, kes on eesti keelt veidi õppinud.

Toimub
14.12 - 02.04.2024
TN 10.30-12.00 Niine 2, Tallinn
.
Maht
60 akad t
Hind
570 €
Koolitaja
Gunnel Koba

Kursus on mõeldud õppijatele, kellele sobib rahulikult edenev ja kordustel põhinev keeleõpe. Tundides korratakse palju eelnevalt õpitut ja liigutakse edasi väikeste sammudega. Põhirõhk on suulise suhtlusoskuse arendamisel täiskasvanud õppijatele olulistel igapäevastel teemadel. Paljud tegevused toimuvad mänguliselt ja omavahel suheldes. Eraldi harjutatakse kirjutamist ja lugemist.

Kursus sobib õppijale, kes oskab ennast tutvustada, tunneb numbreid ja nädalapäevi.

Teemad:

  • Minu kodu (mööbel ja asjad kodus, üürimine ja kommunaalkulud, rikkis kodumasin, prügi sorteerimine)
  • Linnas (olulised kohad linnas ja minu kodu lähedal, mis tänaval ja kus kohas miski asub)
  • Minu päev (tegevused päeva jooksul, kellaajad, ajakava ja planeerimine)
  • Arsti juures (erinevad mured ja kaebused, aja broneerimine, arsti soovitused)
  • Minu töö (erinevad ametid ja tegevused, töökohad, oskused, töökuulutused)
  • Ilm (aastaajad, kuud ja kuupäevad, sobiv riietus)

Õppematerjalid

  • "Ma õpin eesti keelt". Eesti keele töövihik 0-A1 tasemele, I ja II osa. Tartu Rahvaülikool 2023
  • Keeleklikk https://www.keeleklikk.ee/

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 80 tundi (sh 60 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö algtasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetud sõnavara ja fraase.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital