Inglise keel veebis A1.1 - A1.2 Veebis

Come and join a friendly group of online English learners who have already learned the basics and are eager to move ahead.

Toimub
20.11 - 18.01.2024
EN 16.00-17.30
Veebikeskkond Zoom
Maht
30 akad t
Hind
255 €
Õpiku hind
20 €
Koolitaja
Greta Tamošiunaite

Kasulik teave

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Oled oodatud,

kui soovid jätkata inglise keele õpinguid algajatele (BEGINNER) ja eelistad seda teha veebi vahendusel endale mugavas keskkonnas.

Eesmärgid

Arendada kuulamise, lugemise, rääkimise ja kirjutamise oskust keeletasemel A1.1. - A1.2. Mõista ja kasutada inglise keelele omaseid väljendeid. Tutvuda inglise keelt kõnelevate maade mõningate kultuuriaspektidega.

Kuidas veebikursusel õpitakse?

Veebikursus on mugav võimalus õppida keelt endale sobivas keskkonnas kogenud keeleõpetaja juhendamisel, kes loob sõbraliku ja keele omandamist toetava keskkonna. Kursust kohandatakse õppijate vajadustest lähtuvalt. Nagu päris klassiruumis, saab ka Zoomis teha kuulamis- ja lugemisharjutusi, rääkida ja saada tagasisidet, praktiseerida õpitut erinevate mänguliste meetodite ja tegevuste kaudu. Õpiku hind lisandub kursuse hinnale. Õpikut kasutatakse mitme semestri vältel. Kogu A1 taseme läbimiseks kulub ca 100 tundi auditoorset tööd ja 50 tundi iseseisvat tööd. Tunnid on jaotatud kolme ossa, antud kursus on algtaseme teine osa.

Õppematerjal

"New Headway Beginner" 5th Edition
Units 6-10. Lisamaterjalid õpetaja valikul.

Kursuse teemad

  • Daily routines
  • Favourite things
  • My home and town

Grammatika:

  • Ajamäärsõnad (always, sometimes, never jne)
  • Kohaeessõnad (in, on, at jne)
  • Past simple

Kursuse kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd). Iseseisev töö A1 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital