English Twice a Week B1.2

Antud kursus on B1 taseme teine osa. Töökeeleks on inglise keel, seega suurepärane võimalus õppida inglise keelt keelekümbluse meetodil. Tunnid toimuvad kahel korral nädalas, mis tagab tõhusa edasiliikumise. Jätkukursus, aga kõik uued huvilised oodatud. Jätkajatel ei ole vaja uut õpiku osta.

Toimub
16.01 - 19.03.2024
TN 16.45-18.15
Pepleri 4, Tartu
Maht
40 akad t
Hind
300 €
Õpiku hind
30 €
Koolitaja
Avneet Sharma

Kasulik teave

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Oled oodatud,

kui oled jõudnud keeletasemele B1 (kesktase) ja soovid antud tasemel oma teadmisi süvendada. Tunnid toimuvad kahel korral nädalas.

Eesmärgid

  • Arendada rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel.
  • Mõista ja kasutada inglise keelele omaseid väljendeid.
  • Tutvuda inglise keelt kõnelevate maade erinevate kultuuriaspektidega.

Kuidas õpitakse?

Õpime väikeses rühmas, kus kogenud keeleõpetaja juhendamisel luuakse sõbralik ja keele omandamist toetav keskkond. Kursust kohandatakse õppijate vajadustest lähtuvalt. Kasutatakse palju aktiivõpet koos mänguliste elementidega, kus õppijal on võimalus õpitut kohe praktiseerida. Tundidesse toovad vaheldust erinevad rollimängud, paaris- ja grupitööd, videoklipid ja interaktiivsed veebimaterjalid, mis aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Põhiliseks töökeeleks on inglise keel. Õpiku hind lisandub kursuse hinnale. Õpikut kasutatakse mitme semestri vältel.

Õppematerjal

"English File" Intermediate 4th edition by Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert. Units 4-7. Lisamaterjalid õpetaja valikul.

Kursuse teemad

  • Bad manners? Phone language and silent consonants.
  • Yes, I can! -ed/-ing adjectives and sentence stress.
  • Sports and relationships vocabulary.
  • Regular and irregular past participles and diphthongs.

Grammar areas: Obligation and prohibition: have to, must, should. Ability and possibility: can, could, be able to. Past tenses: simple, continuous, perfect. Past and present habits and states. Passive (all tenses). Modals of deduction: might, can’t, must. First conditional and future time clauses + when, until etc. Second conditional, choosing between conditionals.

Kursuse kogumaht on 70 tundi (sh 40 tundi auditoorset tööd ja ca 30 tundi iseseisvat tööd). Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha harjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital