Kreeka keel veidi oskajale reisimiseks A1.2 Uus!

Jätkukursus neile, kes on kreeka keelt varem veidi õppinud. Jätkame keeleõppimist ning räägime kreeklaste kultuurist, kommetest ja eluolust. Kursus on oma sisult eelkõige reisisuunaga, st käsitletakse kõiki kõige tähtsamaid reisimisega seonduvaid teemasid ja sõnavara. Ootame uusi huvilisi liituma!

Toimub
14.02 - 08.05.2024
K 19.00-20.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
20 akad t
Hind
280 €
Koolitaja
Vaike Liivamäe

Kasulik teave

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna (Tulumaksuseadus § 26).

Eesmärgid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Eesmärgiks on omandada suulise eneseväljendamise baasoskused.

Kuidas õpitakse?

Õpime väikeses rühmas, kus kogenud keeleõpetaja juhendamisel luuakse sõbralik ja keele omandamist toetav keskkond. Kursust kohandatakse õppijate vajadustest lähtuvalt. Kasutatakse palju aktiivõpet koos mänguliste elementidega, kus õppijal on võimalus õpitut kohe praktiseerida. Tundidesse toovad vaheldust erinevad rollimängud, paaristöö, videoklipid ja interaktiivsed veebimaterjalid.

Õppematerjal

  • Communicate in Greek 1 (Epikoinoniste Ellinika). Kleanthis Arvanitakis. Lisaks õpetaja enda koostatud materjalid. Kasutatakse erinevaid video- ja audiomaterjale.

Kursuse teemad

  • Minu pere ja hobid.
  • Aeg ja meelelahutus.
  • Reisil ja hotellis.
  • Poes ja turul.

  • Grammatika: Olevik, lihttulevik, lihtminevik ja käskiv kõneviis. Peamised õigekirjareeglid. Kolm sugu kreeka keele grammatikas ja nende käänamine.

Kursuse kogumaht on 30 tundi (sh 20 tundi auditoorset tööd ja 10 tundi iseseisvat tööd). Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital