Käimasolevad projektid

Lisaks käimasolevatele projektidele oleme osalenud mitmetes projektides ka varem. Lähemalt saad nende projektidega tutvuda siin.

Õpetajate professionaalse arengu toetamine suurendades nende andragoogilist pädevust 2

Tartu Rahvaülikooli projekti "Õpetajate professionaalse arengu toetamine suurendades nende andragoogilist pädevust 2" raames viiakse 18-le õpetajatele, kes õpetavad täiskasvanute gümnaasiumides ja kutseõppeasutuses täiskasvanuid, läbi andragoogikakoolitus mahus kokku 78 akadeemilist tundi. Vahemikus jaanuar - aprill 2017 on kavandatud 8 õppepäeva tunnustatud koolitajate juhendamisel.

Õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskuste arendamine Ida-, Lääne- ja Lõuna-Eestis

Tartu Rahvaülikooli eestvedamisel ja vabahariduslike koolitusasutuste partnerlusena pakutakse vahemikus 02.01.2017-31.12.2019 11 maakonnas sarnase metoodika alusel võtmepädevuste arendamise koolitusprogrammi mahus 48 tundi, mis hõlmab õppimis-, koostöö ja suhtlemisoskuste arendamise koolitusmooduleid.

Lisaks toimuvad vabahariduslike koolituskeskuste koolitajatele ja töötajatele suunatud koolitused, et paremini toetada õppijaid haridusvalikute tegemisel ja kujundada neis positiivne õpihoiak.

ESFi taotlusvooru 1.2.1,1.2.2 ATV Õpetajate täiendusõpe - 27.01.2016-03.03.2016 projekt

Hariduslike erivajadustega õpilaste tavakooli kaasamine ja õppematerjalide koostamine

Meede: 2014-2020.1.2 Õpetajate, haridusasutuste juhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine

Valdkond, millesse projekt panustab: 2014-2020.1.2.1 Õpetajate koolitus

Korraldatakse koolitused mahus 39 akadeemilist tundi, kahele grupile, kokku 78 tundi, kus osaleb kokku vähemalt 40 tavakooli algklassiõpetajat.

Projekti periood 01.09.2016-31.05.2017

Koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.

Juhendajad: Hene Binsol, Mari Tõnisson, Marju Aas, Tiina Kallavus

Nordplus Adult Development projekt

„Õppekavad ja koolitused maapiirkondade kultuuritöö vabatahtlikele“ / "Curricula and training for culture volunteers in sparsely populated areas" (SPARK)

Projekt on ellukutsutud selleks, et arendada uusi õppimisvõimalusi kultuuritöö vabatahtlikele hõredalt asustatud piirkondades.
Koolitusvõimaluste loomisega soovitakse toetada kultuuritöötajaid kes oma tegevusega aitavad säilitada oma kogukonna identiteeti.

Teenuste disaini auditi läbiviimine Tartu Rahvaülikoolis

Projekti eesmärgiks on rakendades teenuste disaini mudelit luua madala haridustasemega täiskasvanutele jt vähemate võimalustega sihtgruppidele uusi võimalusi elukestvas õppes osalemiseks ja suurendada Tartu Rahvaülikooli võimekust koolitusteenuste osutamisel ning omatulu teenimisel.

Projekti sihtgrupiks on nõrgema konkurentsivõimega inimesed:

AMIF2016-3 „Eesti keele õpe rahvusvahelise kaitse saajatele“

Tartu Rahvaülikool juhib 01.05.2016–31.12.2017 Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi projekti AMIF2016-3 „Eesti keele õpe rahvusvahelise kaitse saajatele“.

Projekti eesmärgiks on õpetada eesti keelt kuni 150 Eestisse saabuvale rahvusvahelise kaitse saajale 100 tundi osaleja kohta, et toetada nende toimetulekut eestikeelses keskkonnas ja aidata kaasa Eesti ühiskonda lõimumisele. Esmane eesti keele oskus on sisserändajatele eelduseks töö leidmisele ja selle kaudu ka majanduslikule iseseisvumisele.

Töö täiskasvanutele/Work for adults 2.0

Projekti eesmärk on arendada töökohapõhist õpet (work-based learning), kasutades infokommunikatsioonitehnoloogia (IKT), sotsiaalmeedia ja uudseid digiõppe lahendusi.

Projekti raames arendatakse õppe efektiivsemaks muutmiseks koostööd tööandjatega. Koos praktikante vastuvõtvate asutustega töötatakse välja töökohapõhiseks õppeks sobivad meetodid ja protseduurid.

Projekti tulemused:
Parimate töökohapõhise õppe praktikate kirjeldus (meetodid, tööriistad, protseduurid ning hindamise ja tunnustamise viisid);

Efektiivne kommunikatsioon

Projekti eesmärk on organisatsiooni tegevusvõimekuse kasv tänu paremale strateegilisele planeerimisele, kommunikatsioonile koolituse pakkuja, õppijate (teenuse tarbijate) ja potentsiaalsete õppijate vahel ning info efektiivsemale haldamisele.

Olulisemad tegevused:

Uudised

Vajame inglise ja vene keele õpetajaid!

Rahvaülikool ootab oma ridadesse juurde särasilmseid inglise ja vene keele õpetajaid! Kui Sa soovid ja oskad koolitada täiskasvanud inimesi, siis palun võta ühendust 736 1542 või mairi@rahvaylikool.ee. Kohtumiseni!

Lähemalt

Liitu meie uudiskirjaga!

Liitun

Lähemalt

Kevadnäitused Tartu Rahvaülikoolis

  • EMÜ Spordimajas FOTONÄITUS, eksponeeritud Jaanus Järva juhendatud 2016. a suvekoolis ja fotokursusel valminud tööd (nähtav augusti lõpuni)
  • Rakveres, Art Cafe´s ÕLI-JA AKRÜÜLMAALIDE NÄITUS, eksponeeritud Robert Suvi maalikursuslaste tööd. (nähtav 28.3-30.4.2017) loe edasi...kliki "lähemalt"
Lähemalt

Oluline info õppijale kelle kursused toimuvad meie Kunstikeskuses, Vaksali 7

Kolmapäevast (22.03) alates on Vaksali tänav Riia ja Tiigi tn vahelisel lõigul teetööde tõttu liikluseks suletud! Kogu tänav rekonstrueeritakse, ehitatakse välja kergliiklusteed ja hoopis uue ilme saab jaamahoone esine.
Lisainfo Tartu linna kodulehel

Lähemalt

Tartu Rahvaülikooli suvekoolid 2017

Sel suvel toimuvad rahvaülikooli populaarsed suvekoolid juba 20. korda! Vali oma lemmik ja registreeri kohe. NB! Soodushind kehtib märtsi lõpuni!

Suvekoolid 28.06-2.07 Vormsi saarel:

Lähemalt
Kõik teated