Õppekorralduse alused Tartu Rahvaülikoolis

Üldkorraldus

Enamik kursuseid vältab paar kuud, aga on palju ka lühemaid ja pikemaid koolitusi. Kursuste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, üks akadeemiline tund on 45 minutit.

Õppekeskkond

Meie õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas kõik õppetööks vajaminevad tehnilised- ja abitöövahendid. Keelekursuste ja loengute õppematerjalid on kursuse hinna sees, samuti paljude kunstikursuste vahendid. Täpsem teave on kursuste tutvustuses.

Kursusele registreerumine, vastuvõtt ja tasumine

Enamiku kursuste osavõtjatelt ei eeldata eelnevaid kogemusi ja oskusi. Kui varasem kogemus on siiski nõutav, on see välja toodud kursuse kirjelduses.
Kursustele saab registreeruda kodulehel täites registreerumisvormi (kinnitame kursusele vastuvõtu registreerimise teatega e-posti teel) või telefoni teel, samuti Tartu Rahvaülikooli kontoris Pepleri tn 4 või Vaksali tn 7 (kinnitame kursusele vastuvõtu registreerimise suuliselt). Koos kursusele registreerimise kinnitusega teatame maksetähtaja ja tasumiseks vajalikud rekvisiidid. Kursuse eest tasumise tähtaeg on reeglina kaks nädalat enne kursuse algust. Õppetasu saab maksta nii sularahas kontorites kui pangaülekandega. Tartu Rahvaülikooli arveldusarve Swedbankis on EE032200221017140091.
Selgitusse palume märkida kursuse nimi ja osaleja nimi. Juriidilisele isikule väljastame arve, vajadusel ka eraisikule.
Üldjuhul soodustusi ei tehta.
Meie õppetasudele käibemaksu ei lisandu.
Kursuslane garanteerib endale koha, kui kursusetasu laekub ettenähtud kuupäevaks või koolituslepingu sõlmimisega, kui ta soovib tasuda kahes osas. Kursusetasu saab tasuda ühes või kahes osas. Kursusetasu mitmes osas tasumine ei tähenda, et õpingute katkestamisel vabastatakse õppija järgnevate osamaksete tasumisest.

Tulumaksusoodustus

Alates 1.jaanuarist 2016 saab keeleõppe puhul ning kursuste puhul, mille õppekavas on vastav märge, näidata õppetasu tuludeklaratsioonis koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Kui olete meile teatanud oma isikukoodi, siis edastame Teie andmed Maksu- ja Tolliametile, soovi korral väljastame Teile tasumist kinnitava tõendi.

Kursusest loobumine

Kursusest loobumise korral palume sellest Tartu Rahvaülikooli viivitamatult teavitada. Üldjuhul õppetasu ei tagastata kursuse katkestamise või kursuselt väljaarvamise korral. Kursusest loobumisel vähem kui 48 tundi enne kursuse algust või kui kursus on juba alanud, õppetasu ei tagastata. Kui õppija on sõlminud koolituslepingu õppetasu maksmiseks kahes osas, aga katkestab kursuse enne lõplikku õppetasu tasumist, rikkudes sellega koolituslepingu punkti 2, on Koolitajal õigus nõuda koolituse katkestamise tasu, mis moodustab 20% kursuse lõplikust hinnast ning jääb Koolitajale Koolitatava loobumisega seotud kulude katteks.

 

Kursuselt väljaarvamine

Õpilane arvatakse kursuselt välja omal soovil või juhul kui ta käitub ebaväärikalt või segab õppetööd. Samuti õppetasu (osaliselt) maksmata jätmise tõttu.

Kursuse lõpetamine

Kursuse läbijale väljastatakse soovi korral Tartu Rahvaülikooli tunnistus või tõend. Tunnistus väljastatakse koolituses osalejale, kes on omandanud õpiväljundites kirjeldatud eesmärgid. Kursuslastele, kes õpiväljundites kirjeldatud eesmärke ei saavuta, väljastatakse tõend. Tõend väljastatakse ka kursusel osalejale, kelle õpiväljundite saavutatust koolituse käigus ei hinnatud. Samuti kursuste puhul, mille maht on väiksem kui 6 tundi.
Tunnistusi ja tõendeid väljastame tagasiulatuvalt ja väljavõtmata tunnistusi ja tõendeid säilitame 3 aastat.
Kunstikursustel valminud tööd, millele ei ole 6 kuu jooksul pärast kursuse või näituse lõppu järele tuldud, ei kuulu tagastamisele.

Muudatused õppeplaanis

Tartu Rahvaülikoolil on õigus teha õppeplaanis muudatusi. Kursuse ärajäämisel teavitatakse registreerunuid sellest viivitamatult. Õppetasu tagastatakse või soovi korral kantakse üle mõnele teisele kursusele.

Vaidluste lahendamise kord

Õppekorraldusega seonduvate otsuste vaidlustamiseks on vaidlustajal õigus pöörduda kirjalikult kooli juhataja poole. Vaide vaadatakse läbi ja õppijat teavitatakse 5 tööpäeva jooksul. Otsusega mittenõustumisel on avaldajal õigus pöörduda Eesti Vabariigi Halduskohtu poole.

 

Kontorid (aadressidel Pepleri 4, Vaksali 7) on asjaajamiseks avatud esmaspäevast reedeni kell 9 – 17. 

 

Eesti Hariduse Infosüsteemis on koolituskeskuse majandustegevusteate registreerimisnumber 148057.

Õppetöö toimub õppekavarühmades 010, 090, 142, 211, 212, 213, 214, 215, 220, 222, 223, 311, 342, 344, 345, 346, 481, 482, 542, 621, 622, 720, 762, 810, 811, 814, 815.

Koolituskeskusel on eesti keele tasemeeksami koolituse tegevusluba „Eesti keele B1 tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud koolitus“. Tegevusloa number: 1.1-3/16/50. Eesti Hariduse Infosüsteemis on registreerimisnumber 181776.

 

Tutvu kvaliteedi tagamise alustega Tartu Rahvaülikoolis SIIN.

Uudised

Vajame inglise ja vene keele õpetajaid!

Rahvaülikool ootab oma ridadesse juurde särasilmseid inglise ja vene keele õpetajaid! Kui Sa soovid ja oskad koolitada täiskasvanud inimesi, siis palun võta ühendust 736 1542 või mairi@rahvaylikool.ee. Kohtumiseni!

Lähemalt

Liitu meie uudiskirjaga!

Liitun

Lähemalt

Kevadnäitused Tartu Rahvaülikoolis

  • EMÜ Spordimajas FOTONÄITUS, eksponeeritud Jaanus Järva juhendatud 2016. a suvekoolis ja fotokursusel valminud tööd (nähtav augusti lõpuni)
  • Rakveres, Art Cafe´s ÕLI-JA AKRÜÜLMAALIDE NÄITUS, eksponeeritud Robert Suvi maalikursuslaste tööd. (nähtav 28.3-30.4.2017)
  • Pepleri 4 saalis ja klassides AKRÜÜLMAALIDE NÄITUS, eksponeeritud Aime Asi maalikursuslaste tööd (nähtav maikuu lõpuni)
Lähemalt

Oluline info õppijale kelle kursused toimuvad meie Kunstikeskuses, Vaksali 7

Kolmapäevast (22.03) alates on Vaksali tänav Riia ja Tiigi tn vahelisel lõigul teetööde tõttu liikluseks suletud! Kogu tänav rekonstrueeritakse, ehitatakse välja kergliiklusteed ja hoopis uue ilme saab jaamahoone esine.
Lisainfo Tartu linna kodulehel

Lähemalt

Tartu Rahvaülikooli suvekoolid 2017

Sel suvel toimuvad rahvaülikooli populaarsed suvekoolid juba 20. korda! Vali oma lemmik ja registreeri kohe. NB! Soodushind kehtib märtsi lõpuni!

Suvekoolid 28.06-2.07 Vormsi saarel:

Lähemalt
Kõik teated