Komposteerimise ABC

Korralikult tehtud kompost parandab mulla lõimist ja struktuuri, rikastab mulda orgaaniliste ainete ja mikroorganismidega. Igal aednikul võiks oma aianurgas olla üks kompostinurk, kust võtta toitaineterikast substraati.

Kursuse tunniplaan

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 Komposteerimise ABC
10.06.2017
L, kell 10-12.15
3 Taisi Oss 18 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Teemad

  • komposteerimise põhitõed: asukoht, suurus, temperatuur, niiskus, aeg
  • erinevad kompostrid (plastik, puit, metall jne)
  • komposteeritavad materjalid ja nende omavaheline suhe lagunemisel (aia-, ja köögijäätmed)
  • komposti kasulikkus mullaparandajana

Praktilise töö käigus vaadatakse läbi milliseid materjale ja millises vahekorras kasutada, et tagada soodne elutegevus mikroorganismidele. Lisaks analüüsitakse kohapeal olevat komposti (koht, niiskus, lagunemisaste).

Õppe kogumaht: 3 akadeemilist tundi (teoreetiline ja praktiline töö aias)

Kui soovite, et koolitus toimuks Teie aias (vajalik kompostikasti olemaolu, et seda kursuse käigus analüüsida), siis palun andke sellest registreerumisel teada. Koolitusele kaasa võtta töökindad.