Permakultuur

Terves maailmas sirutab tiibu liikumine nimega permakultuur (ingl k permaculture -sõnadest permanent ja agriculture) Permakultuuri saab rakendada nii linnas kui maal, nii aias kui rõdul.

Kursuse tunniplaan

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 Permakultuur väikeaias
21-28.05.2017
21.05 pühapäev kell 11-14 Vaksali 7
28.05 pühapäev kell 11-15.30 ettevõttes Võrumaa maitsed
*
10 Triinu Guerrin 54 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Permakultuur on mõtteviis, ökoloogiline disain, globaalne arhitektuur, jätkusuutlikkuse praktiseerimine, leidlikkus, toidu kasvatamine, maaga koostöö tegemine, loodusest õppimine.Piltlikult võib öelda, et permakultuur on inimese ja looduse kooselu, mis läbi minimaalse sekkumise kannab maksimaalseid vilju. Selle koolitusega loodame inspireerida osalejaid permakultuuriga tegelema ja rakendama selle põhimõtteid oma koduaias või kogukonnas.

Koolitajaks on Võrumaalt pärit Triinu Guerrin, kes tutvustab permakultuuri kui jätkusuutlikku elustiili oma ettevõtte tegevuse näitel.

 • Esimesel korral kohtutakse Tartu Rahvaülikooli kunstikeskuses, kus tutvustatakse permakultuuri tausta ja põhitõdesid;
 • Teisel korral saadakse kokku Võrumaal ettevõttes Võrumaa maitsed, kus rajatakse kõrgpeenar ja korjatakse söödavaid taimi nii aiast kui ka loodusest. Kohapeal ka lõunapaus võrumaisest talukaubast, lisandiks osalejate poolt korjatud taimed (lõunapaus arvestatud kursuse hinna sisse);
 • Kohalesõit toimub isikliku transpordiga;
 • Täpsem asukoha aadress saadetakse teile enne kursuse algust.

Teemad

 • permakultuur (PK) kui positiivne lahendus eesseisvale keskkonna- ja energiakriisile;
 • PK kui „tööriistakast” inimeste elupaikade kujundamisel;
 • põhitõed aia loomisel
 • PK rõduaias
 • PK põhimõtete rakendamine
 • taasloov ettevõte (ingl k regenerative enterprise), toidu kasvatamine.
 • PK põhitõdede rakendamine aia kavandamisel: tsoonid aias, erinevad kasvukohad ja peenratüübid, mikrokliima, mulla viljakuse parandamine, näiteid „väikestest ja aeglastest lahendustest”
 • kõrgpeenra rajamine, söödavate taimede korjamine aiast ja loodusest

Õppe kogumaht 10 akadeemilist tundi (auditoorne töö ja praktiline töö aias)