Õmblemine algajatele

Ootame õmbluskursustele kõiki, kes on huvitatud õmblemisoskuste omandamisest ja täiendamisest. Kursustel omandatakse teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi individuaalõmblemiseks. Õpitakse tundma kaasaegseid õmblusmaterjale ja - tehnoloogiat ning saadakse teadmisi erinevatest stiilidest ja hetkemoest.

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 Pluus
19.10-30.11.2017
N kell 18 - 21
Vaksali 7
24 Marika Tani 120 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Õmblemine algajatele: Pluus

Kursuse käigus valmib pluus. Esimesel korral tööplaani tutvustus ja teave vajalike õmblusmaterjalide ja - tarvikute kohta.