Fototöötlus Adobe Photoshop programmil

Koolituse käigus õpitakse enamkasutatavaid ja olulisemaid töövõtteid, mis on vajalikud Adobe Photoshop'iga töötamiseks. Osalemiseks on vajalik oma arvuti ja programmi olemasolu.

Antud kursuse puhul kehtib tulumaksusoodustus (Tulumaksuseadus § 26). Teie poolt tasutud summa esitame Maksu- ja Tolliametile, mis kantakse Teie tuludeklaratsiooni koolituskuluna.

Teemad

 • Digitaalse pildi hingeelu - värviruumid, värvimudelid (RGB, CMYK), värvisügavus, resolutsioon. Pildifaili formaadid (RAW vs. JPEG), nende eelised ja puudused.
 • Konstruktiivne ja desktruktiivne lähenemine pilditöötlusele
 • Adobe Photoshop tutvustus- töölaud, tööriistad, seadistamine
 • Raw failide töötluse põhimõtted ja praktika - Adobe Camera Raw
 • Pildi järeltöötlus - kontrastsus ja heledus, kurvid, värvide küllastamine, pildi puhastamine jne.
 • Kihtide kasutamine ja kihimaskid
 • iltrid ja nende kasutamine
 • Portree töötluse põhimõtted ja nende rakendamine
 • Portreede töötluse erivõtted Andrzej Dragan'i ja Dave Hill'i näitel
 • Digitaalne ilulõikus ja dieet
 • Panoraampildi töötlus
 • Fotomontaaž
 • Pildi ettevalmistus suureformaadiliseks väljatrükiks ja veebipõhiseks esitluseks
 • Kiirmenüüde koostamine - Action
 • Piltide arhiveerimise põhimõtted

  Õppe kogumaht on 30 akadeemilist tundi, millest 20 tundi on auditoorset ja praktilist tööd ning 10 tundi iseseisvat tööd (pildistamine ja piltide valik ühisele analüüsile).