Projekt 60+ kursused vanemaealistele

Info ja registreerimine meie kodulehel www.rahvaylikool.ee või telefonidel 736 1544, 736 1537. Kursuste toimumist toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.