Tartu Rahvaülikooli esilehele

Lepingute koostamine ja lugemine

Lepingud on meie igapäevase tegevuse juures olulisel kohal. Kuid kas me saame aru mida mingi lepinguga soovime saavutada või millised on tegelikud tagajärjed? Oluline on osata lepinguid lugeda ning neist aru saada. Kursus on mõeldud asjahuvilistele, kellel on vaja tegeleda lepingute koostamisega, sõlmimise ja täitmisega. Korralik leping tagab hea ning ohutu tulemuse ja kindlasti vähendab vaidlusi.

Koolitus toimub:18.04-2.05.2017 T kell 17.30 - 20.30Vaksali 7
Maht:12 akadeemilist tundi
Hind:120 eurot (käibemaksu ei lisandu)

Teemad:

  • Lepinguõiguse üldosa: Leping ja tehing. Kehtiv tehing. Tühine tehing. Tehingu tühistamine. Lepingu tõlgendamine. Lepingu eelsed läbirääkimised. Hea usu põhimõte. Heade kommete vastasus kui tehingu kehtetuse alus. Lepinguliste soorituste võrdsus.
  • Kasutuslepingud, s.h tasuta kasutamise leping
  • Muud lepingud - üüri- ja rendilepingud, varalepingud jt
  • Käsunduslepingud

Juhendaja

Mehis Adamson

Mehis Adamsonil on IUA majandusõiguse bakalaurusekraad ja IUA õigusteaduse magistrikraad (cumlaude). Ta on ennast täiendanud Helsingi Ülikoolis, saanud EMI pankrotihalduri kutse, stažeerinud Tamperes ja Oslos. Alates 2010 aastast töötab Võrumaa KHK-s õigusainete õpetajana ja on seal nõukogu liige. 2007 aastast alates on ta ActumConsult OÜ õigusbüroo jurist. Mehis on olnud ABV Linnaarendus OÜ toimkonna liige, Heating Expert OÜ toimkonna liige. Õigusalane pidev kohtupraktika on alates 1999. aastast. Tartu Rahvaülikoolis lektor alates 2014 aastast.

Osale kursusel!