Tartu Rahvaülikooli esilehele

Digivahendid koolitaja töös

Arvuti ja internetita ei kujuta me oma elu tänapäeval enam ette. Nii on digivahendite kasutamine ka kaasaegse koolitaja jaoks oluline oskus. Koolituse eesmärk on tutvustada Tartu Rahvaülikooli koolitajatele erinevaid digivahendeid ja innustada koolitajaid neid senisest enam kasutama.

Koolitus toimub:26.05-9.06.2017 reedeti kl 9-14Pepleri 4
Maht:18 akadeemilist tundi
Hind:0 eurot (käibemaksu ei lisandu)

Koolitustasu sisaldab õppematerjale ja kohvipause.

Koolitusel käsitletakse:

  • enesetutvustuse ja grupipildi loomine veebis;
  • materjalide esitamine veebis (koolituskava, materjalid, ülesanded);
  • mängulised veebipõhised teadmiste kontrolli võimalused;
  • erinevad õpirakendused veebis (ajurünnak, grupitööd, mõistekaardid jne).

Iseseisvaks tööks (hinnanguline maht 6 tundi) on vähemalt ühe veebipõhise rakenduse kasutamise kava koostamine oma õppetöös (Tartu Rahvaülikoolis).

Juhendaja

Kadi Tamm

Kadi on lõpetanud Mainori kõrgkooli infotehnoloogia eriala, läbinud pedagoogika täienduskoolitusprogrammi ja talle on omistatud täiskasvanute koolitaja 6. taseme kutse. Kadi on Koolitusruum OÜ juhataja ja erinevate koolitusasutuste partner täiskasvanute koolitajana. Alates 2007. a aitab Kadi huvilistel arvuti- ja IKT-alaseid teadmisi ning oskusi omandada Tartu Rahvaülikoolis. 2009. a valiti Kadi Tartumaa aasta koolitajaks.

Koolitus on mõeldud Tartu Rahvaülikooli koolitajatele ja on tasuta. Koolitus toimub Erasmus+ projekti "Work for adults 2.0" raames.

Osale kursusel!