Tartu Rahvaülikooli esilehele

MS Excel edasijõudnutele

Kursus neile, kellel on juba esmased MS Exceli kasutamise oskused ja soovivad neid edasi arendada.

Koolitus toimub:24-29.05.2017 24, 25, 26 ja 29. mai kell 10.00-14.15Pepleri 4
Maht:20 akadeemilist tundi
Hind:180 eurot (käibemaksu ei lisandu)

Koolitusel käsitletavad teemad:

Andmetüübid ja andmevorming:

 • erinevad andmetüübid, andmevormingu muutmine, uue andmevormingu defineerimine
 • lahtrite automaattäitmine ja andmeseeriad

Valemid ja funktsioonid:

 • valemi sisestamine ja kopeerimine, valemi väärtuse kleepimine
 • absoluutsed ja suhtelised koordinaadid valemis, lahtrinimede kasutamine valemis
 • valemi kasutamine mitmemõõtmelises tabelis
 • Näiteid funktsioonidest: SUM, AVERAGE, AVERAGEA, MIN, MAX , loendamine (COUNT, COUNTA, COUNTIF), tingimusfunktsioon IF, tingimuse järgi loendamine ja summeerimine (COUNTIF ja SUMIF) , ümardamise funktsioonid, kuupäeva ja kellaaja funktsioonid, finants-funktsioonid, tekstifunktsioonid, otsimise ja viitamise funktsioonid (LOOKUP-funktsioonid ja MATCH)

Andmetabelid:

 • Andmetabel ja andmepiirkond. Defineeritud andmetabel (automaattabel).
 • Andmete sorteerimine ja filtreerimine. Kohandatud filtri ja täpsema filtri (Advanced filter) kasutamine.
 • Filtreerimine ja SUBTOTAL funktsioon.
 • Nimekirjade võrdlemine.
 • Andmete kaitsmine (Lahtrite lukustamine. Tööraamatu kaitsmine)
 • Andmete tingimuslik vormindamine (Conditional Formating)
 • Andmesisestuse kontroll (Data Validation) ja andmete sisestamine rippmenüüst.
 • Suurte tabelite ettevalmistamine väljatrükiks (lehe päised/jalused, lehe paigutus ja nummerdamine)

Diagrammid:

 • diagrammi koostamine ja täiendamine
 • erinevad diagrammitüübid (joon-, tulp- ja sektordiagramm, kahe teljega diagramm, alamtüübid stacked ja 100% stacked)
 • üksikute diagrammiseeriate märkimine ja lisamine suurest andmetabelist

Kokkuvõtted ja andmeanalüüs:

 • Vahekokkuvõtted (Subtotals). Andmete grupeerimine
 • Risttabelid (Pivot Table). Andmete grupeerimine ja risttabeli kuvamiskujud. Tingimusvormingu kasutamine risttabelis. Pivot-diagramm.
 • Konsolideerimine (Consolidate) – andmete ühendamine ja kokkuvõtte tegemine.
 • What If analüüsi vahendite kasutamine – sihiotsing (Goal Seek), stsenaariumid (Scenarios) ja lahendaja (Solver) kasutamine.

Juhendaja

Riina Reinumägi

Riina Reinumägi on pikaajalise kogemusega arvutikoolitaja, omab täiskasvanute koolitaja kutset (EKR tase 6). On lõpetanud Tartu Ülikooli matemaatika eriala. Riina on välja andnud mitu arvutialast käsiraamatut sh käsiraamatud Excel tavakasutajale, Exceli valemid ja funktsioonid ning Excel raamatupidaja ja finantsjuhi teenistuses.

Osale kursusel!