Tartu Rahvaülikooli esilehele

Arvutiõpe veidi oskajatele TASUTA

Koolitusele on eelkõige oodatud mehed, kes pole ammu koolitustel käinud, peavad oma igapäevatöös kasutama arvutit või/ja nutiseadmeid, kuid tunnevad end arvutikasutajana kohmakalt ja tahaksid selles senisest osavamad olla.

Koolitus toimub:30.09-2.12.2017 üle laupäeva kl 10.00-13.15 (õppepäevad 30.09, 14.10, 28.10, 11.11, 2.12)Pepleri 4
Maht:20 akadeemilist tundi
Hind:0 eurot (käibemaksu ei lisandu)

Sihtgrupp:

  • 55-64 aastased nii töötavad kui mittetöötavad elanikud, kes on madala haridustasemega (pole kutse- või kõrgharidust või on see aegunud);
  • vähe tasustatud ametikohtadel töötavad kõrghariduseta (või aegunud kõrgharidusega) inimesed;
  • väikelastevanemad, kel pole kõrgharidust;

Eriti oodatud on mehed!

Õppe sisu:

  • failihaldus;
  • lihtne tekstitöötlus;
  • Interneti ja e-posti kasutamine ;
  • suhtluskeskkondade kasutamine;
  • ID-kaardi kasutamine.

Koolituse tulemusel kasutab õppija arvutit eesmärgipäraselt töö- ja igapäevaelus: koostab ja haldab tekstidokumente, kirju ning faile, teab internetikasutamise põhitõdesid, kasutab e-posti- jm suhtlusvahendeid ning ID kaardi teenuseid.

Juhendaja

Urmas Heinaste

Urmas on kauaaegne tehnoloogia valdkonna õpetaja, töötades hetkel Tartu Tamme Gümnaasiumis. Ta on olnud nii IT-õpetaja kui kutseõpetaja, tehnoloogiahariduse spetsialist ja robootika õpetaja, digimentor ja IT-administraator.

Kogu oma tööelu on Urmas tegelenud nii laste, noorte kui täiskasvanute õpetamise ja koolitamisega andes edasi nii arvuti- kui muu tehnoloogia valdkonna teadmisi. Haridus: Tartu Riiklik Ülikool ( anorgaaniline keemia, pedagoog); Tallinna Tehnikaülikool 2012, haridusteaduste magister, tehnikaõpetaja.

Koolitus toimub Eesti Vabaharidusliidu projekti "Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine raames".

Osale kursusel!