Tartu Rahvaülikooli esilehele

Giidide täienduskoolitus Baltisaksa kirjanikud ja kirjandus

Aastal 2015 võeti Tartu vastu UNESCO loovlinnade võrgustikku ning linnale anti rahvusvahelise kirjanduslinna tiitel. Selleks, et linna kirjanduslikke paiku rohkem elama panna, on välja töötatud giidide täienduskoolitus.

Koolitus toimub:29.04.2017 Laupäev 29.04. kell 9.00-17.00Pepleri 4
Maht:8 akadeemilist tundi
Hind:25 eurot (käibemaksu ei lisandu)

Koolitus on jagatud osadeks. Õppijale on kohustuslik põhiosa, lisaks tuleb valida vähemalt üks moodul spetsialiseerumise osast. Õppurid, kes ei tegutse giidina ja osalevad koolitusel Tartu ajaloo ja kirjaloo huvilistena, ei lõpeta koolitust eksamiga ning saavad koolituse lõpus tõendi koolitusel osalemisest. Täienduskoolituse hind kujuneb järgmiselt: põhiosa maksumus 50 €, spetsialiseerumise osa ühe mooduli hind 25 € Soovi korral on võimalik osaleda rohkem kui ühes spetsialiseerumise osa moodulis. Sel juhul tuleb iga lisamooduli eest tasuda 15 €. Kui osaleda kõigis neljas moodulis on iga mooduli hinnaks 15 €, ehk kokku 60 €

Registreerumisel palun märkida kas osalete koolitusel:

  • huvilisena

või on antud moodul Teie jaoks:

  • giidide täienduskoolituse kohustuslik moodul
  • giidide täienduskoolituse lisamoodul

Teemad:

  • antakse ülevaade baltisaksa kirjanduse arengust;
  • tutvustatakse Tartuga seotud tuntud kirjanikke ning nendega seotud paiku (nt J.M.R. Lenz ja Jaani kirik)
  • räägitakse kirjandusteostest, mis tematiseerivad Tartut (baltisaksa Tartu-luule (Gertrud von den Brincken), Else Hueck-Dehio romaan "Armas Renata", Siegfried von Vegesacki jutustus "Jaschka und Janne")

Soovituslikku lugemist: Else Hueck-Dehio, Kallis Renata. Ühe nooruse lugu (Tallinn 1955)

Juhendajad

Liina Lukas

Liina Lukas, PhD, Tartu Ülikooli kultuuriteaduste ja kunstide instituudi maailmakirjanduse dotsent. Kirjutanud doktoritöö baltisaksa kirjandusest (Baltisaksa kirjandusväli 1890-1918, Tartu 2006). Peamiseks uurimisteemaks on saksa-eesti kirjandussuhted. Eesti Goethe-Seltsi president, Eesti Kirjanduse Seltsi ja Eesti Võrdleva Kirjandusteaduse Assotsiatsiooni liige, Kirjanduslinn Tartu nõukoja liige.

Vahur Aabrams

Osale kursusel!