Tartu Rahvaülikooli esilehele

Avaliku esinemise meistriklass Margus Abeliga

Avalik esinemine kui kõne on väljendusvorm, mille üldistavaks funktsiooniks on avalikkuse mõjutamine kõneoskuse kaudu, äratades kuulajates mõtteid, kujutelmi ja elamusi. Ükski kõne ei ole oma loomult neutraalne, sest iga kõneleja mõjutab mingil moel kuulajat kas tahtmatult või eesmärgistatult. Rooma suur kõnekunsti meister Cicero (106-43 eKr.) on kirja pannud kuldse mõtte: „Kõnelejaks ei sünnita, vaid arenetakse!“ Arendagem siis enda kui avaliku esineja nii verbaalseid kui mitteverbaalseid eneseväljendusoskusi.

Koolitus toimub:27-28.11.2017 E,T 10-15.30Vaksali 7
Maht:12 akadeemilist tundi
Hind:78 eurot (käibemaksu ei lisandu)

Koolitusel räägitakse avaliku esinemise olemusest ja eesmärkidest, esinemisärevusest, kehakeelest, miimikast ja kõneleja välimusest. Õpitakse, kuidas avalikku esinemist ette valmistada ja kuidas luua huvitavat kõnet. Tehakse harjutusi esinemisnärvist üle saamiseks. Harjutatakse kõnetehnikat ja räägitakse huumori ja koomika kasutamine avalikul esinemisel.

Koolitus toimub seminari ja praktikumina. Seminar on lektori ja osalejate vaheline interaktsioon – igat teemat käsitletakse vastastikuse suhtluse kaudu: arutelud, analüüsimine, näitlikustamine, vastastikune diskuteerimine. Praktikumis sooritatakse lektori poolt antud ülesandeid avaliku esinemise printsiipide praktiseerimiseks ja kogemuse saamiseks paaris- ja rühmatöö meetoditega.

Koolitusel käsitletavad teemad

  • Avaliku esinemise olemus ja eesmärgid;
  • Hääleorganite stimuleerimine, kõnetehnika harjutused;
  • Esinemisärevus, -hirm ja –paanika, enesehäälestus;
  • Kõneleja paatos, eetos, imago. Kehakeel, miimika, kõneleja välimus;
  • Avaliku esinemise ettevalmistuse olemus ja olulisus;
  • Suulise kõne emotsionaalsus, tihedus, lihtsus, sisukus ja selle esitamise mõju kuulajatele;
  • Kõne sissejuhatuse ja lõppsõna eesmärgid ja mõju kuulajatele;
  • Retoorilised võtted huvitava kõne koostamiseks: illustratsioonid, kõne- ja lausekujundid;
  • Huumori ja koomika kasutamine avalikul esinemisel.

Kõik avaliku esinemise kursuslased on TASUTA oodatud Margus Abeli menukale huumoriõhtule 27.nov. Naerame terviseks! Täpsem info http://www.rahvaylikool.ee/kursus/13/347/1769/loominguline-huumoriohtu-koos-humoristi-margu

Juhendaja

Margus Abel

Margus Abel, Haridusteaduse magister, kasvatusteaduste eriala ja õppejõud. Viimase seitsme aasta jooksul on Margus Abel lahti seletanud ja mõtestanud draamaõpetuse teoreetilisi aspekte ning õpetanud praktilisi oskusi lasteaia õpetajatele, klassiõpetajatele, õpiabirühma õpetajatele, eripedagoogidele ja noorsootöötajatele, kasutades ise teadlikult üliõpilaste motiveerimiseks ja uute teadmiste kinnistamiseks igapäevaselt draamaõpetuse meetodit. Samas praktiseerib ta draamaõpetuse tegevusi ka mitteformaalses keskkonnas, nagu laste ja noorte erinevates koolitusprogrammides, organiseeritud ühisüritustel ning laagrites. Ja seda ikka eesmärgiga arendada laste ja noorte vaimseid, füüsilisi ja sotsiaalseid oskusi ning stimuleerida uute teadmiste omandamist loomingulise tegevuse abil. Omab 25-aastast praktilist kogemust avaliku esinejana nii kultuurisündmustel kui formaal- ja mitteformaalhariduses õppejõuna, koolitajana ja konverentsidel kõnelejana.

Osale kursusel!